Liceul Teoretic "Paul Georgescu" Tandarei
Tandarei, Ialomita

Prezentare

Tipul şi numele instituţiei şcolare: Liceul teoretic Paul Georgescu,unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu clasele I – XII.

Adresa: Ţăndărei, str. Ştefan cel Mare, nr. 31; tel/fax 0243/273250, e-mail: liceu_teoretic_tandarei@yahoo.com

Scurt istoric al Liceului teoretic Ţăndărei

1961- Se constituie Liceul Teoretic prin înfiinţarea clasei a VIII -a pe lânga Şcoala generală din Ţăndărei- gară

1962 – Clasele de liceu sunt alipite Şcolii generale din Ţăndărei -sat

1963- Se inaugurează un nou local pentru liceu.

1973 – Prin desprinderea claselor I-VIII (Şcoala nr. 4, acum Şcoala Spiru Haret), liceul rămâne o unitate şcolară cu clasele IX –XII.

1977 – Liceul teoretic se transformă în Liceu Agroindustrial, şi apoi în Grup Şcolar Agricol

1991 – Renaste Liceul Teoretic Tandarei având 11 clase

1993 - Ministerul Invăţământului acceptă propunerea ca Liceul Teoretic sa poarte numele scriitorului Paul Georgescu, născut în Tăndărei

1998 – Un ordin al MEN transformă Liceul Teoretic într-o unitate şcolară cu clasele I- XII

1998- 11 Septembrie- Inaugurarea noului local al liceului

În anul şcolar 2014 -2015, Liceul Teoretic Paul Georgescu Ţăndărei funcţionează cu urmatoarele niveluri şi forme de învăţământ:

Forme de învăţământ

Nivel de învăţământ

Nr. clase

Zi

Primar

5

Zi

Gimnazial

4

Zi

Liceal

Matematica- informatica

7

Stiintele naturii

5

Stiinte sociale

4