Liceul "Voltaire"
Craiova, Dolj

Prezentare

Despre noi

Tradiţie, continuitate şi modernizare în raport cu cerinţele societăţii democratice

Ca unitate şcolară, Liceul "Voltaire" Craiova, este înfiinţat sub egida Universităţii din Craiova şi îşi propune să devină o unitate de învăţământ preuniversitar de elită, atât la nivelul judeţului Dolj, dar mai ales la nivel naţional şi internaţional. Oferta curriculară a Liceului Voltaire urmăreşte să folosească cu randament maxim resursele umane şi cele materiale cu scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi ale părinţilor. Datorită specificului şi renumelui liceului pentru studiul limbii franceze, oferta curriculară cuprinde mai multe discipline care vizează perfecţionarea cunoştinţelor de limbă, literatură şi civilizaţie franceză.

Misiunea

Liceul "Voltaire" este un spațiu al comunicării, deschis, tolerant, un climat stimulativ, constructiv, unde fiecare elev învață să se dezvolte armonios, participând activ la clădirea viitorului său și al comunității școlare căreia îi aparține. Având la bază solidaritatea echipei profesorale și modernitatea abordării pedagogice, Liceul "Voltaire" vizează reușita tuturor elevilor, respectându-le ritmul și stilul de învățare, dezvoltându-le competențele de gândire critică și cultivându-le spiritul umanist, civic și ecologic.

Viziunea
Educație pentru diversitate prin crearea de oportunități care să asigure succesul fiecărui elev

Oportunități

 • La terminarea liceului, elevii susţin atestatul de limba franceză, recunoscut la nivel naţional (acesta poate fi folosit pentru angajare pe post de traducător, dar şi în alte domenii);
 • Tot la terminarea liceului se poate obţine un atestat de informatică, prin susținerea unui examen (ECDL);
 • Elevii pot, de asemenea, susține un examen de bacalaureat special, cu probe în limba franceză, echivalent al bacalaureatului francez, cu recunoaștere internaţională, în urma unui acord semnat cu ambasadele lumii francofone;
 • În urma promovării bacalaureatului și a obținerii acestei diplome speciale, elevii pot studia în cadrul unor universități franceze de renume, primind bursă parţială sau integrală;
 • Elevii cu merite deosebite primesc burse de studiu din partea Universitaţii din Craiova;
 • Toți elevii pot susține, la trei niveluri de dificultate, examenul DELF şi DALF, în urma căruia obțin o diplomă recunoscută internațional, care să ateste cunoștințele lor de limba franceză;
 • Elevii de liceu au posibilitatea de a participa și la olimpiada de limbi romanice;
 • Se organizează, în interiorul liceului, cursuri săptămânale de dans sportiv, sub îndrumarea antrenorilor profesioniști;
 • În plus, au loc, săptămânal, cursuri de dansuri populare românești;
 • Liceul are o trupă de teatru proprie, care susține spectacole atât în limba română, cât și în limba franceză;
 • Li se oferă elevilor posibilitatea de a-și pune în valoare cunoștințele în revista liceului, Tous Azimuts;
 • Se organizează lunar vizite la muzee, galerii de artă, teatru, opera, operetă, ieșiri în parcuri, sub îndrumarea profesorilor.