Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca
Tinca, Bihor

Prezentare

Precizari suplimentare privind conectarea la aplicatia electronica MONMedu
Pentru a veni în ajutorul viitorilor utilizatori ai sistemului informatic MONMedu, au fost create conturile de acces pentru toate cadrele didactice preluate din sistemul informatic EduSAL. Ataşat aveţi lista lor.
Vă rugăm să transmiteți aceste informaţii din fisierul excel atasat tuturor cadrelor didactice (individual) din unitatea de invatamant  Parola de acces este formată din ultimele 6 cifre din CNP. Datele de autentificare sunt unice şi confidenţiale.
Sistemul informatic MONMedu poate fi accesat la adresa https://mon.edu.ro/ unde prima interfaţă este cea a Portalului.
Accesul la secţiunea de portofoliul electronic pentru încărcarea documentelor se va realiza din secţiunea Acces MONMedu / Accesează aplicaţia (se completează datele de autentificare din lista ataşată).
Documentaţia privind utilizarea sistemului informatic poate fi accesată la aceeaşi adresă, https://mon.edu.ro/, la secţiunea Manuale şi ghiduri.

Suportul tehnic în vederea utilizării corespunzătoare a sistemului informatic se va asigura pe următoarele canale de comunicare:
E-mail la adresa: suport-mon@siveco.ro
Telefon: TEL VERDE 0800 0800 05 (apel gratuit apelabil numai din rețelele de telefonie fixă)
Forumul educaţional SEI la –> Suport tehnic MONMedu la adresa http://forum.portal.edu.ro/index.php?showforum=275 , unde accesul este condiționat de existența unui cont care trebuie creat în acest forum.

alte informatii la rubrica stiri si evenimente

 

Localitatea Tinca, jud. Bihor

Localitatea noastră este plasată în bazinul inferior al Crişului Negru, în zona de tranziţie de la silvostepă la stepă, la 22 km de oraşul Salonta , la 40 km de oraşul Beiuş şi la 42 km de municipiul Oradea.
Clima este temperat continentală de tranziţie. Populaţia localităţii este de aproximativ 10 mii de locuitori, majoritatea fiind români (aproximativ 64 % ) , aproximativ 26 % rromi şi aproximativ 13 % maghiari.
Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor.
De asemenea există firme de prelucrare a lemnului (CECONLEMN SA, DUMI FOREST SRL) , o schelă de extracţie a petrolului şi firme de panificaţie şi de mezeluri.

Încadrarea cu personal calificat este foarte bună, majoritatea cadrelor didactice fiind calificate şi având gradele didactice I şi II.
Baza materială este reprezentată de câteva imobile, dintre acestea clădirea principală, unde funcţionează liceul, este proaspăt reabilitată termic, fiind în perfectă stare.
De asemenea, clădirea unde funcţionează învăţământul primar este în stare foarte bună, fiind renovată total în urmă cu 4 ani.
Unitatea noastră dispune de o bibliotecă şcolară bine dotată, precum şi de un Centru de documentare nou, dotat cu mobilier şi logistică de ultimă generaţie, cu fonduri repartizate prin Proiectul pentru învăţământul rural (PIR).
În şcoală există cabinete şi laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, precum şi un ultramodern laborator fonetic pentru predarea limbilor moderne şi a altor discipline, folosind tehnica de calcul.
În curs de amenajare sunt cabinetele de geografie, istorie şi religie.
Unitatea noastră este legată la Internet şi la poşta elecronică.

Am iniţiat relaţii de parteneriat educaţional cu Colegiul din Reims (Franţa) cât şi cu şcoli din judeţul Bihor.
Suntem deschişi spre colaborare atât cu Primăria Tinca, cât şi cu Consiliul Local, având relaţii de legătură foarte bună cu Poliţia Locală, Dispensarul Uman , Ocolul Silvic Tinca şi nu în ultimul rând cu comunităţile de rromi din comună.
De asemenea colaborăm strâns cu Fundaţia Ruhama, pentru rezolvarea problemei integrării rromilor în învăţământ.


Unitatea noastră a funcţionat ca liceu între 1960 şi 1977. Între 1977 şi 1990 a funcţionat ca şcoală generală cu clasele I-X, iar în 1990 şi-a reluat funcţionarea ca liceu. Denumirea actuală este Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca. În cadrul unităţii funcţionează structurile Girişu Negru, Belfir, Râpa şi Gurbediu, având 6 grupe de grădiniţă de Secţia română şi 1 grupă de Secţia maghiară (la Belfir) , 28 clase de învăţământ primar, 29 clase de gimnaziu şi 10 clase la liceu, având specializările : matematică-informatică, (4 clase) , filologie (4 clase) şi ştiinţele naturii (2 clase).
Efectivele de elevi şi preşcolari pe grupe şi clase sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare, însumând 112 preşcolari şi 1224 elevi, în total 1336 copii.
În şcoală învaţă copiii din întregul bazin mijlociu al Crişului Negru.

Galerie foto

Elevii claselor VIIA/C Scoala altfel excursii excursii Luna plantarii arborilor 2011 Luna plantarii arborilor 2011 Luna plantarii arborilor 2011 Luna plantarii arborilor 2011 Luna plantarii arborilor 2011 Luna plantarii arborilor 2011 DISEMINAREA REZULTATELOR DISEMINAREA REZULTATELOR DISEMINAREA REZULTATELOR DISEMINAREA REZULTATELOR DISEMINAREA REZULTATELOR DISEMINAREA REZULTATELOR Zilele Liceului N. Jiga Tinca Zilele Liceului N. Jiga Tinca Zilele Liceului N. Jiga Tinca Zilele Liceului N. Jiga Tinca Poze Zilele Liceului 14.10.2011 Poze Zilele Liceului 14.10.2011 Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Concurs "Bucuria de a fi crestin" Ziua Francofoniei Ziua Francofoniei Ziua Francofoniei Ziua Francofoniei Concurs de desene Concurs de desene Concurs "Scoala fara violenta" Concurs "Scoala fara violenta" Concurs "Scoala fara violenta" Concurs "Scoala fara violenta" Studentii printre noi Studentii printre noi Studentii printre noi Elevii claselor VIIA/C Scoala altfel