Palatul Copiilor Slobozia
Slobozia, Ialomita

Prezentare

  Palatul Copiilor Slobozia este unitate de învățământ cu personalitate juridică din sistemul national de învățământ. La nivel județean funcționează Filialele Fetești și Urziceni ca structuri fără personalitate juridică arondate acestuia.

 Palatul Copiilor Slobozia este instituția de învățământ din județul Ialomița  specializată în activități extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.