Scoala Primara Chechis
Chechis, Salaj

Prezentare

Şcoala cu clasele I-IV Chechiş

Este sigur că în satul Chechiş se învăţa carte cel puţin de la începutul secolului al VIII-lea, dar date certe despre existenţa unei forme organizate de învăţământ nu avem date până în anul 1875 care menţionează o şcoală confesională edificată de săteni între anii 1873-1875.

Primul învăţător cunoscut al şcolii din Chechiş a fost Ioan Benţe, localnic, urmaşii lui fiind porecliţi de-a Dăscăluţului.

Şcoala construită în 1875 era din lemn, acoperită cu şindrilă, situată pe Valea Caselor, a dăinuit pâna in 1929, când obştea satului construieşte un nou local din cărămidă cu trei săli de clasă spaţioase, situată în centrul satului, la care se mai adaugă două săli în 1958.

În anul 1952 şcoala din Chechiş devine şcoală de 7 ani - prima din comună - iar din 1964 devine şcoală de 8 ani.

Din 2008 şcoala este reabilitată, dispunând de condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ: încălzire centrală, iluminat modern, grup social interior, etc.