Scoala Gimnaziala Dumbravita
Dumbravita, Maramures

Prezentare

1.1 LOCALIZARE

Denumirea instituţiei: ŞCOALA PROFESIONALĂ

Localitatea: DUMBRAVITA

Adresa: STR PRINCIPALĂ, NR. 204,TEL.0262299008 / FAX. 0372897716

 

 

 

 

 

 

 

1.2 SCURT ISTORIC

Comuna Dumbrăviţa se află la S-E de Municipiul Baia Mare, în depresiunea Băii Mari, la o distanţă medie de 12 km pe drumul judeţean Baia Mare – Târgu-Lăpuş. Are în componenţa sa 6 sate, cu o suprafaţă totală de 5.117 ha şi cu o populaţie totală de 4.500 locuitori, din care 425 sunt cuprinşi în învăţământul primar şi gimnazial, iar 160 în cel preşcolar. Din acestea rezultă o densitate de 88,25 locuitori / km2 .

Actualmente, evoluţia demografică a comunei urmează un curs descendent: natalitatea este de 10 %o, mortalitatea 20 %o.

Materialele arheologice descoperite, atestă existenţa populaţiei pe perimetrul comunei încă din neolitic. Tradiţia orală, alături de materialele arheologice dovedesc existenţa mineritului, ca ocupaţie veche pentru o parte a populaţiei din comună, iar în localitatea Rus se află un platou de câteva zeci de ari acoperit cu zgură provenită de la topitoriile de metale neferoase din secolul XV-XVII.

Resursele economice ale comunei fiind preponderent agricole, culturi mixte - zonă colinară cu altitudinea medie de 250 m, iar vecinătatea oraşelor Baia Mare şi Baia Sprie ca şi a munţilor din N şi E bogaţi în minereuri  neferoase şi păduri, au oferit populaţiei o varietate de ocupaţii, de la agricultură la industrie, servicii şi profesii vocaţionale.

Evenimentele majore petrecute în ţară şi Europa după 1989, au afectat în mod firesc toate elementele structurale ale comunităţilor locale, cu consecinţe constatate peste tot. După şocul demolator din primii ani au început să apară elementele noilor structuri şi profiluri economico – sociale. Astfel, au apărut primii agenţi economici (în frunte cu CMC Cărbunari, unitate de prelucrare a marmorei), iar apropierea de Municipiul Baia Mare, reşedinţă de judeţ (în medie 15 km), precum şi frumuseţea cadrului natural, conferă comunei privilegiul de zonă de vilegiatură. Câteva zeci de orăşeni şi-au construit deja în comună vile şi case de vacanţă.

O importantă resursă turistică insuficient valorificată, o constituie staţiunea balneoclimaterică de la Cărbunari cu apă clorosodică, căzută în paragină de când a ajuns în proprietate privată. Printr-o investiţie consistentă şi un bun management s-ar pute reda staţiunii utilitatea şi notorietate  de odinioară (se află la numai 17 km de Baia Mare).

Reţeaua comunei cuprinde 4 şcoli cu clasele I-VIII, respectiv Şcoala Dumbrăviţa, Şcoala Cărbunari, Şcoala Chechiş şi Şcoala Rus şi 2 şcoli cu clasele I-IV, respectiv Şcoala Şindreşti şi Şcoala Unguraş, subordonate şcolii coordonatoare.

Toate unităţile şcolare din comună sunt atestate documentar din deceniul 8 al secolului XVIII, ca şcoli confesionale greco – catolice, până în 1 926, după unificarea deplină a Transilvaniei şi reformele ce au avut loc, când devin şcoli de stat.

Din Şematismele bisericii şi Statisticele de stat, reiese că populaţia alfabetizată, nu a depăşit 50 %, înainte de anul 1 900. Primul intelectual din Dumbrăviţa a fost dascălul Hirotei Drădean, martir al revoluţiei de la 1 848. Abia după Unirea de la

1 918, creşte interesul populaţiei pentru şcoală, dar în mod deosebit, după al II-lea război mondial.

În 1 956 ia fiinţă învăţământul gimnazial în Dumbrăviţa, iar în deceniul VII şi în celelalte sate ale comunei (excepţie Unguraşul).

Astăzi, peste 85 % dintre tinerii şcolari urmează învăţământul liceal. Numărul absolvenţilor de învăţământ superior la nivelul comunei, depăşeşte cifra de 250.

În ultimii ani am avut participanţi si premianti la olimpiadele şcolare, faza judeţeană. De asemenea, am participat anual cu 20 – 30 şcolari la întreceri sportive zonale şi la concursul Cangurul, Euclid, Evaluare in educatie, Lumina Math, Smart, Cangurasul in lumea povestilor, Cangurul de matematica, engleza, franceza,Tabara de matematica.

S-au organizat in fiecare vara tabere de engleza, creatie si pictura pe sticla.