Școala Gimnazială ,, Gellert Sandor” Micula
Micula, Satu Mare

Prezentare

PREZENTAREA ŞCOLII

 

 

 

Şcoala Gimnazială ,,Gellert Sandor" Miculaeste o unitate de învăţământ cu predare în două limbi, limba română şi limba maghiară, la toate nivelele de învăţământ. Şcoala asigură instrucţia şi educaţia unui număr de 135 preşcolari (3-6 ani) şi 380 elevi  (6-14 ani), proveniţi din localiăţile Micula, Micula Nouă, Bercu Nou şi Agrişu Nou. Un număr de 36 cadre didactice asigură educarea şipregătirea elevilor pe arii curriculare şi activităţi extraşcolare, dintre care:

 

- 19 profesori

 

- 11 învăţători

 

- 7 educatoare

 

Şcoala Gimnazială "Gellert Sandor" Micula s-a impus în comunitate prin calitatea actului instructiv-educativ, prin rezultatele imediate a muncii sale didactice reflectate în promovabilitate la examene naţionale.

 

În cadrul instituţiei noastre şcolare se asigură îmbinarea armonioasă a didacticii clasice cu cea modernă activ-participativă, centrată pe elev. În cadrul cabinetului AEL se asigură elevilor iniţierea în utilizarea şi stăpânirea tehnicii informative. Există preocupări permanente din partea conducerii acestei instituţii de învăţământ  privind îmbogăţirea dotărilor materiale, de ridicarea confortului de muncă prin finanţări de la bugetul de stat, finanţări locale, sponzorizări, donaţii.

 

Prestaţia cadrelor didactice din unitatea noastră poate fi caracterizată prin profesionalism, competenţe metodice şi didactice, dăruire şi umanism.

 

Implicarea cadrelor didactice în toate formele de perfecţionare organizate la nivel de şcoală,  CCD, ISJ, este şi ea o dovadă sigura a calităţii actului didactic şi a celui managerial din şcoală. Instruirea şi educarea elevilor noştri este continuată şi prin diverse activităţi extracurriculare, organizate la toate nivelele de şcolarizare, antrenând un număr mare de cadre didactice şi elevi.

 

Colaborarea armonioasă cu reprezentanţii comunităţii locale este şi ea benefică şcolii. În prezent, şcoala cu reprezentanţii ei asistă la fenomenul migraţieie forţei de muncă active în străinătate, fenomen ce afectează unitatea familiei, legătura acesteia cu şcoala , generând un fenomen de absenteism nemotivat de la ore al elevilor, situaţii şcolare nefinalizate, corigenţe, abandonuri şi repetenţii.

 

Şcoala prin consilierii ei, vine în sprijinul acestor copii, diminuând în limita posibilului consecinţe distrugătoare pentru elevi, părinţi, şcoală şi comunitate.