Scoala Gimnaziala Ion Creanga
Ion Creanga, Neamt

Prezentare

Şcoala noastră este aşezată în centrul satului Ion Creangă, din comuna cu acelaşi nume, situat pe drumul judeţean Roman – Vaslui, la 58 de km de oraşul reşedinţă de judeţ, Piatra Neamţ, şi la 10 km de municipiul Roman.

 

    Şcoala de Arte şi Meserii din localitatea Ion Creangă, judeţul Neamţ (denumire primită de la  01.09.2006), are în subordinea sa Şcoala cu clasele I-IV din localitatea Recea, comuna Ion Creangă şi grădiniţele din localităţile Ion Creangă şi Recea.

 

   Actualul sat Ion Creangă este rezultat din unificarea fostelor sate Brăteşti şi Brăteanu.

 

   Primele informaţii orale vorbesc despre existenţa a două şcoli în satele Brăteşti şi Brăteanu după anul 1865. Şcolile au luat fiinţă odată cu organizarea învăţământului prin Legea instrucţiunii publice din 25.11.1864, înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza. Şcoala din satul Brăteşti a luat fiinţă şi a funcţionat mai întâi în chiliile călugărilor (în satul Brăteşti existând în trecut o mănăstire de călugări.

        În anul 1870 s-a construit un local mic cu două săli de clasă (pe terenul mănăstirii) cu câte 20 elevi, iar în 1912 a fost construit un local de şcoală cu patru săli de clasă şi cancelarie, pe un teren propriu, cu casă de locuit pentru director, iar mai târziu un alt local de şcoală cu două clase.

 

 

      În satul Brăteanu şcoala a funcţionat iniţial în casa familiei Boceanu Vasile şi apoi în casele mai multor familii până în anul 1949, când cele două  sate Brăteanu şi Brăteşti s-au unit iar satul nou format s-a numit Ion Creangă, şcoala funcţionând în sălile din fostul sat Brăteşti.

                   În anul 1960 s-a construit un nou local de şcoală cu cinci săli de clasă, clădire la care s-au mai adăugat trei săli în anul 1969.

 

             Între anii 1976 – 1978 în curtea acestei şcoli s-a construit un local de şcoală cu etaj, având opt săli de clasă şi sală de sport.

 

             În prezent şcoala funcţionează în trei corpuri de clădire cu 14 săli de clasă, două laboratoare sumar dotate,  două cabinete de informatică, bibliotecă cu 7000 de volume, atelier şcoală cu dotare pentru SAM, o sală de sport, iar grădiniţa într-un corp de clădire cu patru săli de clasă.

 

            Şcoala Ion Creangă funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Neamţ.