Scoala Gimnaziala Nr.5 Vulcan
Vulcan, Hunedoara

Prezentare

Scurt istoric
COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN structura SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 VULCAN
Prima institutie de invatamant de nivel liceal s-a infiintat in orasul Vulcan in 1960 sub numele de Scoala medie mixta, care si-a schimbat numele in Liceul Teoretic Vulcan si apoi in Liceul de Cultura Generala Vulcan. Din anul scolar 1977 - 1978 liceul a fost transformat in liceu industrial luand denumirea de Liceul Industrial Minier Vulcan pana in anul 2000, cand s-a primit aprobarea schimbarii denumirii in Grupul Scolar Mihai Viteazu Vulcan. Liceul a functionat in decursul timpului in mai multe locatii, actuale sedii ale unor scoli generale din oras, cladirea actuala a scolii fiind data  in  folosinta  in toamna anului 1968.
Printr-o decizie a Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara,  Scoala Generala cu clasele I - VIII  "Teodora Lucaciu" Vulcan si  Scoala Generala cu clasele I - VIII Nr.5 Vulcan s-a unificat cu Grupul Scolar "Mihai Viteazu" Vulcan,  acesta din urma  pastrandu-si personalitatea juridica.  "Unificarea celor trei institutii scolare creeaza in municipiul nostru o unitate scolara diferita,fiind probabil cea mai mare unitate scolara din Valea Jiului si una din cele mai mari din judet".

Prioritati

I: Adaptarea resurselor umane din scoala la cerintele unui sistem modern de formare profesionala;
II: Adaptarea curriculum-ului la nevoile de formare ale comunitatii (elevi, parinti, agenti economici locali);
III: Dezvoltarea bazei materiale a scolii;
IV: Crearea unui sistem de management al informatiei;
V: Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere individuala  a elevilor  precum si a celor privind cariera;
VI: Necesitatea constituirii unui sistem de prognoze pentru piata muncii;
VII: Introducerea unor metode moderne de asigurare si evaluare a calitatii in educatie;


Misiunea scolii:Sanse egale pentru toti elevii!
Vizualizare hartă mărită


English version

Steps To Thye Future With
The "Mihai Viteazu" High-School, Vulcan

The first educational establishment of high-school level was founded in the town Vulcan in 1960 under the name "Mixed Upper Secondary School". The  name was changed into "Theoretic High-School Vulcan" and later on into "High-School of General Culture Vulcan". Beginning with the schoolyear 1977/1978 the high-school was changed into an industrial high-school under the name of "Mining Industrial High-School Vulcan". In the year 2000, the approval was obtained to change the name into "Mihai Viteazu" High-School. Our High-School functioned along this time in several locations which are today secondary schools. The present-day building of our school dates back to the autumn of the year 1968.Priorities
I.    The adaptations of the human resources of our school to the needs of a modern system of professional training.
II.  The adaptation of the curricula to the needs of training in our community (students, parents, local entrepreneurs).
III. The development of the material bases of our school.
IV.  The creation of a system for information managements.
V.    The development of the facilities for the individual councelling of the students and the guidance in their career.
VI.   The necessity to establish a system of prognosis for the labour work market.
VII. The introduction of new methods to assure and evaluate the quality in educationPas 2011 2012 modificat final  from Ela Zorzoana
FILIERA     DOMENII DE SPECIALIZARE     NIVEL DE CALIFICARE     NR. DE CLASE    SPECIALIZARI