Scoala Gimnaziala "Virgil Iovanas"Sofronea
Sofronea, Arad

Prezentare

Localitatea Şofronea este situată în Câmpia de Vest, la 10 km de municipiul Arad şi la 5 km de oraşul Curtici. Prima atestare documentară a comunei datează din anul 1437.        Şcoala gimnazială din localitate poartă numele eroului Virgil Iovănaş, care la numai 15 ani a luptat împotriva cotropitorilor în cel de Al Doilea Război Mondial. A murit ca un erou pe şoseaua dintre localităţile Şofronea şi Curtici.      Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş,, este unitate cu personalitate juridică având arondate următoarele structuri:* Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş,, - aici funcţionând ciclul primar şi cel gimnazial* Grădiniţa PN Şofronea* Şcoala cu clasele I - IV Sînpaul - cu predare în limba maghiară* Grădiniţa PN Sînpaul - cu predare în limba maghiară.