Scoala Gimnaziala Nr. 1 Oltina
Oltina, Constanta

Prezentare

Şcoala Gimnazială nr.1 Oltina, având în componenţă structurile: Şcoala gimnazială nr.2 Răzoare, Grădiniţa cu Program Normal Oltina şi Grădiniţa cu Program Normal Răzoare, este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
Dispunem de spaţii de învăţare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice şi de educaţie ale fiecărui copil.
Oferim un proces instructiv-educativ de calitate, realizat de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor ; cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcoala noastră sunt calificate şi titulare, pasionate pentru munca pe care o prestează, dăruite şcolii şi elevilor acestora.
Oferim securitate elevilor în incinta unităţii şi în spaţiile aferente.