Scoala Gimnaziala "Alexandru cel Bun" Berzunti
Berzunti , Bacau

Prezentare

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala noastră este o instituţie de învăţământ care asigură dezvoltarea la potenţial maxim a fiecărui elev, fără discriminare, punând accent pe identificarea, promovarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale şi de grup, deschiderea spre schimbare, spre învăţare şi autodepăşire, precum şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

Prin spaţiul oferit, ca şi prin activităţile puse la dispoziţie, școala noastră este un susţinător al învăţământului de calitate, care oferă şanse de integrare reală în societate a absolvenţilor săi ce devin capabili să asimileze şi să utilizeze în propria dezvoltare informaţia şicompetenţele dobândite în şcoală, valorile asumate în decursul pregătirii şcolare.

 

VALORI ESENŢIALE PROMOVATE DE ŞCOALĂ

Respectul

Responsabilitatea

Munca

Disciplina

Corectitudinea

Toleranţa

Dragostea

Democraţia

 

SCOPURI / ŢINTE STRATEGICE

1. Pregătirea personalului didactic astfel încât să răspundă diversităţii, nivelului înalt al tehnologiei actuale în susţinerea actului educaţional şi a promovării unui management performant la nivelul şcolii.

2. Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală.

3. Dezvoltarea parteneriatelor, implicarea socială în programe menite să rezolve problemele educaţionale existente la nivelul comunităţii

 

REZULTATE AŞTEPTATE:

• Creşterea prestanţei şi competenţelor cadrelor didactice

• Creşterea prestigiului şcolii în comunitate

• Eliminarea abandonului şcolar

• Valorificarea competenţelor dobândite de elevi/cadre didactice prin implicarea în proiecte cu scop şi valoare educativă

• Parteneriat real al şcolii cu celelalte instituţii ale statului

 

 

Galerie foto

Aici, copiii dumneavoastră vor deveni prieteni cu cifrele și literele, vor asculta povești interesante, vor învăța cântecele și poezioare, își vor exprima ideile și sentimentele prin desen, vor afla prin joc multe, multe lucruri folositoare, care-i vor ajuta ulterior să răzbească prin viața de școlar. Aici, copiii dumneavoastră vor deveni prieteni cu cifrele și literele, vor asculta povești interesante, vor învăța cântecele și poezioare, își vor exprima ideile și sentimentele prin desen, vor afla prin joc multe, multe lucruri folositoare, care-i vor ajuta ulterior să răzbească prin viața de școlar. Aici, copiii dumneavoastră vor deveni prieteni cu cifrele și literele, vor asculta povești interesante, vor învăța cântecele și poezioare, își vor exprima ideile și sentimentele prin desen, vor afla prin joc multe, multe lucruri folositoare, care-i vor ajuta ulterior să răzbească prin viața de școlar.