Scoala Gimnaziala "Dacia" Oradea
Oradea, Bihor

Prezentare

Școala Gimnazială ”Dacia” oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta aptitudini, competențe, de a-și însuși valori culturale, morale și civice, în concordanță cu idealul educațional al școlii românești;

Încurajarea și dezvoltarea competiției, a performanței, oferă șanse reale elevilor,  în orientarea privind cariera;

Oferirea Școlii Gimnaziale ”Dacia” recunoaștere locală și națională ca urmare a politicii educaționale promovate, pentru managementul performant și de calitate, pentru climatul organizațional, pentru asigurarea serviciilor educaționale de calitate;

Îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională;

Deschiderea sistemului de educaţie şi formare profesională către spaţiul european.

Asigurarea unui act educaţional de performanţă care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome, creative, eficiente şi active, care să se adapteze uşor la provocările sociale;

Acumularea de către elevi a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesare instruirii şi autoinstruirii, care să-i ducă la performanţă şi care să-i ajute pe durata întregii vieţi;

Însușirea cunoştinţelor stiinţifice, a valorilor naţionale, europene şi internaţionale.