Scoala Gimnaziala "Gheorghe Manu" Budesti
Budesti, Calarasi

Prezentare

Viziunea scolii:
„Educatia înseamna putere, stiinta reprezinta libertate!”
Educarea tinerilor în spiritul cetateniei democratice, pregatirea lor pentru a fi cetateni ai unei Europe unite.

 

Scoala noastra se va transforma într-un real centru de iradiere a stiintei si culturii la nivel local, national si european, devenind centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii, prin furnizarea de programe educationale moderne, dezvoltarea interactiunii cu mediul social, cultural si economic.

Scoala noastra este locul unde fiecare elev îsi atinge maximum de capacitati intelectuale, morale, civice si de lucru în echipa pentru a se integra în mediul social concurential.

În scoala noastra elevul va beneficia de un învatamânt:

retehnologizat (laboratoare dotate corespunzator, accesul la comunicatii electronice, functionarea retelei informationale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);
recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate si flexibilitate resimtite de economie prin piata muncii, administratia locala, viata sociala si cultura societatii noastre românesti
si europene;deschis, promovând egalitatea sanselor, ce sa dezvolte dimensiunea europeana în educatie la toate nivelurile si sa faciliteze accesul larg, transnational, la resursele educationale din Europa; cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea stiintifica si inovarea în practica pedagogica si în elaborarea materialelor educationale, prin utilizarea noilor tehnologii informationale si de comunicare; bazat pe un management profesional în toate domeniile functionale esentiale si prin toate functiile manageriale recunoscute.

Despre orasul Budesti

Localitatea Budești este menționată documentar pentru prima dată într-un hrisov domnesc din 1526. Mai târziu apare într-un alt document din 1543. În perioada dinaintea războaielor mondiale găsim ca administrator al zonei pe boierul Manu, care se trage din spiță domnească, cel care a ctitorit castelul din localitate. Castelul a fost practic desființat în perioada anilor comunismului prin furtul materialelor din care era construit. Populația predominant de etnie rromă este adusă la muncile câmpului din vremuri îndepărtate, astfel cartierele în care locuiesc sunt denumite după meseriile pe care le practicau: inari (culegători de in), rudari(lucratori in lemn) etc. Este mărginit de râul Argeș și confluentul său Dâmbovița. Are ca locuri de recreere pădurea de lângă râul Argeș și bălți de pește (Crivat, Aprozi, Gruiu). Partea sudică a orașului a fost în cele Două Războaie Mondiale locul unde s-au desfasurat ample actiuni de lupta, martor al acestor evenimente fiind un cimitir al Soldatului Necunoscut.Din constructiile de interes istoric sunt: o cladire cu turn care astazi este locatia unei tipografii, o ghetarie, un gang de piatra, biserica ortodoxa dar si ramasitele Canalului Arges, constructie care nu a fost terminata.