Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Tatarescu” Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Prezentare

Începuturile unității noastre școlare se împletesc  strâns cu istoria localității.

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în anul 1945, în orașul Târgu-Jiu existau putine instituții de învățământ care școlarizau elevi ce urmau cursurile unor școli liceale, profesionale sau de meserie.

În această perioadă funcționau în municipiu unități școlare de prestigiu precum Liceul ,,Tudor Vladimirescu" (baieti ), Liceul ,,Ecaterina Teodoroiu" (fete), Școala Normală ,,Spiru Haret" (baieti), Liceul comercial, iar la nivelul învățământului elementar, Școlile Primare nr. l și 2 - fete, Școlile Primare nr. l și 2-băieți Târgu-Jiu.

Dinamica învățământului local, în strânsă concordanță cu cel national este legată de schimbările petrecute în viața politică a țării după anul 1944, școala gorjeană și învățământul romanesc este strâns legată de factori politici, sociali și economici definitorii. Școala apare ca o instituție de instruire și educare a tinerilor care este amplu ancorată în realitatea politică a vremii.

Ca un important centru economic, social și politic al țării, Municipiului reședință de județ i se acordă o importanță aparte în ceea ce privește dezvoltarea rețelei școlare, dinamica, conținuturile, structura învățământului punându-și amprenta și asupra școlii gorjene.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a întreprins toate demersurile reușind să obțină din partea Ministerului Educației Naționale aprobarea privind înființarea în partea de Sud a orașului a Școlii Primare Mixte Nr.4 Târgu-Jiu ( Școala Gimnazială Nr.1).

Prin decizia Ministerului Educației Naționale din octombrie 1945 se înființează Școala Primară Mixtă nr. 3, în sectorul Târgu-Jiu - Sf. Nicolae, și Școala Primară Mixtă Nr. 4, în sectorul Târgu-Jiu - Romanești.

Prin adresa nr. 11596/ 13 noiembrie, Inspectoratul Școlar Județean Gorj fixează noile circumscripții școlare pentru școlile primare existente în oraș la această dată.

În conformitate cu decizia Ministerului Educației Naționale nr. 0065/1945, Inspectoratul Școlar Județean Gorj aduce la cunoștința domnului Constantin Buzuloiu faptul că este numit ca învățător și în același timp ca director al acestei unități școlare.

În baza proceselor verbale nr.1 și 2 este consemnată repartizarea învățătorilor pe clase și se fac precizări referitoare la festivitatea de deschidere a anului școlar, astfel: ,,Astăzi, 2 decembrie 1945, în asistența elevilor, părinților și a învățătorilor școalei, s-a făcut o slujbă religioasă în localul școalei pentru începutul anului școlar.

După sfeștanie, preotul Ilinca a vorbit despre ,,necesitatea înființării școlii în acest sector al orașului» și a adus mulțumiri domnului ministru Voitec și domnului secretar Grigore Geamănu, pentru înțelegerea de care au dat dovadă.

Constantin Buzuloiu, inspectorul regional și directorul școlii, a vorbit copiilor «Despre necesitatea învățăturii».

Pentru care am consernnat cele de mai sus".

Reiese din documentul citat că s-au deschis cursurile pe 2 decembrie 1945. Explicatia constă în faptul că formalitățile de transferare a elevilor de la Școlile Primare nr. 2 de fete și nr. 2 de baieți, precum și de la Școala de Aplicatie, Școli care arondaseră inițial o parte din străzile din noua circumscripție Școlară, s-au prelungit mult, pe de o

parte, iar pe de alta parte, găsirea unui spațiu necesar noii

unități școlare constituia o problemă dificilă, care trebuia

să-și găsească soluționarea într-un mod cât mai favorabil.

Prin numirea domnului Constantin Buzuloiu în funcția de inspector școlar regional, s-au făcut unele mutații la nivelul colectivului didactic din unitate, menționate de procesul verbal din 13 decembrie 1945, unde se specifica numirea domnului Gheorghițoiu Ionel ca învățător suplinitor și director al școlii și, în același tirnp, se face redistribuirea claselor, cu funcționarea în trei schimburi, cu program zilnic de lucru cuprins între orele 800-1700.

Spațiul improvizat în care unitatea școlară își desfășura activitatea, creșterea numărului de elevi, nevoia acută a unui nou local de școlarizare va determina sensibilizarea factorilor de decizie la nivel local care vor hotărî construirea unui local nou al școlii pe un teren cedat de familia Dumitru Vulpescu în suprafață de 3.525,89 m2.

Cu toate că prin decizia din 8 februarie 1945 s-a constituit comitetul de sprijin și coordonare în vederea ridicării localului școlii, piatra de temelie a Școlii Primare

Mixte nr. 4 Târgu Jiu s-a pus la 29 iunie 1948, conform actului de fondațiune.

Din actul de fondațiune reies contribuțiile bănești aduse de autorități, dascăli, simplii cetățeni ai cartierului, acestea concretizându-se în suma de 7.900 lei.

Din păcate, situația economico-financiară foarte grea prin care trecea țara noastră în acea perioadă, lipsa fondurilor la bugetul de stat, nu a permis ridicarea construcției conform proiectului.

Cu toate acestea, localul școlii a fost dat în folosință în toamna anului 1949 și cuprindea patru săli de clasă, o cancelarie, un hol mare și un turn ce avea câteva încăoeri prevăzute cu sobe cu plită. Este posibil ca acestea să fi fost destinate drept locuință cadrelor didactice nou venite în școală.

Turnul a fost prevăzut cu un ceas în scopul orientării localnicilor.

Noul local permite creșterea calității învățământului, copiii localnicilor din zona arondată școlii beneficiind de posibilități mai bune de învățătură, cu atât mai mult cu cât tot în acea perioadă s-a realizat dotarea școlii cu material didactice, fapt ce a permis cadrelor didactice să desfășoare lecții eficiente și de calitate.

Începând cu anul școlar 1952 – 1953, unitatea școlară își schimbă denumirea devenind o data cu înființarea clasei a cincea de fete, Școala Elementară de 7 ani Nr. 4

Târgu Jiu.

Ulterior, începând cu anul școlar 1954 – 1955, se va numi Școala Elementară nr.1 Târgu Jiu.

O dată cu introducerea învățământului general obligatoriu, în anul 1961, școlii i se va schimba din nou denumirea devenind Școala Generală Nr.1 Târgu Jiu (Img.4. Școala Gimnazială Nr.1, Târgu Jiu).

Prima promoție de absolvenți a 7 clase a fost numai de fete în anul 1954 – 1955, pentru ca sfârșitul anului școlar 1964 – 1965 să marcheze prima promoție de 8 clase gimnaziale.

Ca urmare a dezvoltării economice și urbanistice a municipiului Târgu Jiu, după 1967, se constată o creștere a populației școlare din circumscripție.

Localul unității de învățământ se dovedește neîncăpător, astfel că, în 1968 încep lucrări de extindere a localului vechi întrucât în afara celor 4 săli de clasă existente cursurile se desfășurau din lipsă de spațiu în alte două săli de clasă: una amenajată în casa lui Popescu ,,Plăcintarul” pe strada Victoriei și alta pe strada 23 august, nr.20, acolo unde astăzi locuiește familia Bădescu.

Extinderea școlii din 1968 a presupus construirea a cinci săli de clasă pe latura de sud a localului de astăzi, săli care au fost date în folosință începând cu anul școlar 1969 – 1970.

Corpul de clădire aflat în partea de est ce avea ca destinație activități în ateliere școlare la etaj, iar la parter un spațiu destinat orelor de educație fizică, a fost dat în folosință în anul școlar 1973 – 1974.

În anul 1978 s-a început construcția la alte 8 săli de clasă și la un laborator de chimie în partea de nord a localului.

Cu sprijinul Șantierului de Amenajări Hidrotehnice Rovinari au fost angajate lucrări de bituminare a curții școlii și amenajare a bazei sportive.