Scoala Gimnaziala "I.I.Mironescu" Tazlau
Tazlau, Neamt

Prezentare

Unitatea şcolară :   Şcoala Gimnazială ,, I.I.MIRONESCU”

Adresa :            Str. Ștefan cel Mare, Nr. 186  Comuna Tazlău, Jud. Neamţ

Tel / Fax :        0233- 298159

E- mail :            scoala_iimironescu_tazlau@yahoo.com

Tipul şcolii :    Gimnazială

Forme de învăţământ : Zi

Niveluri de şcolarizare : preşcolar , primar şi gimnazial

Formă de finanţare : bugetul de stat , bugetul local , fonduri extrabugetare

Tip de organizare a procesului de învăţământ :  clasică

Limba de predare :          Limba română

 

Şcoala din Tazlău a fost înfiinţată la 20 decembrie 1864, ca urmare a Reformei şcolare înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza.

 În 1970 s-a dat în folosinţă actuala şcoală cu 12 săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, săli pentru material didactic.