Scoala Gimnaziala Madaras
Madaras, Bihor

Prezentare

ELEMENTE DE IDENTIFICARE:

Denumirea şcolii cu P.J: Şcoala Gimnazială Nr.1 MĂDĂRAS

Tipul școlii: școală gimnazială, grădiniță cu program normal

Adresa: loc. Mădăras, nr. 224, jud. Bihor,

E-mail:s08mădărasbihor@yahoo.com

Tel/fax: +40 (0) 259/379400

Structuri arondate: Școala Gimnazială nr.2 Ianoșda, Grădinița cu program normal nr.1 Mădăras, Grădinița cu program normal nr.2 Ianoșda, Grădinița cu program normal nr.3 Homorog

Limba de predare: română

Programul școlii: se desfășoară într-un singur schimb, între orele 8.00 – 16.00, astfel:

8.00 - 13.00 pentru învăţământ primar;

8.00 - 15.00 pentru clasele V-VIII;

8.00 – 16.00/17.00 pentru personalul didactic auxiliar/nedidactic

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ

         Activitatea instructiv -educativă se realizează în 5 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din care : 1 unitate de învăţământ cu personalitate juridică- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂDĂRAS şi 4 structuri de învăţământ- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IANOȘDA, GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MĂDĂRAS/GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 IANOȘDA/GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 HOMOROG

               În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazați pe convingerea că toate au un început, încercăm să facem singuri ceea ce asteptăm de la alții.

                                       Noi construim viitorul.

 

VIZIUNEA ŞCOLII:

   EDUCĂM PENTRU A ASIGURA UN START BUN ÎN VIAȚĂ ASTFEL ÎNCÂT VIITORUL SĂ NU-I IA PRIN SURPRINDERE.

                     Pornind de la o echipa profesionista si motivata, investind în resurse moderne și lucrând în pateneriat cu parintii si membrii comunității locale, promovând toleranta, intelegerea si interculturalitatea, Şcoala Gimnazială Nr.1 Mădăras oferă fiecărui elev şansa de a-şi desăvârşi calităţile native, de a-şi şlefui personalitatea, de a se manifeste liber, de a se adapta rapid la o societate in continua schimbare, de a descoperi ca prin munca asidua, cu talent si perseverenta oricine poate deveni ,,cel mai bun” sub îndrumarea şi cu ajutorul unor cadre didactice de înaltă ţinută profesională şi devotate actului educaţional.

 

MISIUNEA ŞCOLII

,, MUNCĂ-PROFESIONALISM-PERSEVERENȚĂ-REUȘITĂ”

Milităm pentru munca de calitate, individuală și de echipă, profesionalism astfel încât prin respect reciproc, corectitudine, răbdare si perseverență să găsim puterea de a merge mai departe, de a promova reușita, de a construi viitorul. Şcoala Gimnazială Nr.1 Mădăras este un ,,laborator viu”, un loc al unor ample si profunde metamorfoze care își propune să modeleze niste cetățeni europeni activi, responsabili, capabili de o integrare reală în societate, deplin conștienti de propria lor valoare. Iată, de ce ne propunem să-l ajutăm pe elev să-şi cultive libertatea de expresie și de alegere, asumarea răspunderii, spiritul autonom si competitiv, toleranța, toate într-un mediu sigur și sub supravegherea unor oameni competenți.

ŢINTE STRATEGICE

 

T1.Reducerea absenteismului, a abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Natională.

T2.Antrenarea și facilitarea participării cadrelor didactice în activități de formare și perfecționare continuă în vederea îmbunătățirii și creșterii calității procesului instructiv-educativ.

T3.Inovarea procesului de învățământ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii.

T4.Crearea unui climat optim de siguranță fizică și psihică, promovarea principiilor unei școli incluzive și formarea unui spirit de echipă în toate unitățile școlare.

T5. Dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, naționale și europene.

                  Școala beneficiază de o suprafaţă totală construită  de 1713 mp, din care cladirea Școlii Gimnaziale nr. 1 Madaras 824,64 mp, clădirea Școlii Gimnaziale nr. 2 Ianosda 588,96 mp, clădirea Grădiniței nr. 1 Madaras 173 mp, clădirea Grădiniței nr. 2 Ianosda 75 mp, clădirea Grădiniței nr. 3 Homorog 52 mp. Spațiul folosit exclusiv pentru activități didactice din cele  22 săli de clasă și laboratoare este de 990,04 mp în care îşi desfăşoară activitatea în anul școlar 2019-2020, 262 de preșcolari și elevi. Spațiul utilizat în clase este 3,60 mp per elev. Școlile au sistem propriu de încălzire centrală cu cazane pe lemn respectiv centrală pe gaz. Toate unitatile sunt împrejmuite și dotate cu sistem de supraveghere și monitorizare video si alarma.

                  De mentionat faptul ca Scoala Gimnaziala nr.1 Madaras dispune si de un teren de fotbal sintetic, aflat in curtea scolii, pus la dispozitia elevilor de catre Primaria Madaras în administratia careia se afla, si o biblioteca amenajata in incinta Caminului Cultural al comunei, situat langa scoala. La Scoala Gimnaziala nr.2 Ianosda elevii isi desfasoara ora de sport in sala de sport moderna,construita langa scoala. Transportul elevilor se realizeaza cu ajutorul a doua microbuze scolare oferite de catre ISJ-BIHOR, unul în administratia scolii , unul în administratia Primariei cu sofer angajat de acestia. Toate clădirile utilizate au autorizaţie sanitară de funcţionare.

Oferta educațională a Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mădăras pentru anul școlar 2020-2021 este următoarea:

Grădinița cu Program Normal nr. 1 Mădăras

Grupa combinată – 20 copii 

Școala Gimnazială nr. 1 Mădăras

Clasa pregătitoare – 1 clasa – 10 elevi 

Clasa a V-a- 1 clasă - 13 elevi

Grădinița cu Program Normal nr. 2 Ianoșda

Grupa combinată – 17 copii   

Școala Gimnazială nr. 2 Ianoșda

Clasa pregătitoare – 0,5 clase- 6 elevi 

Clasa a V-a-0,5 clase-10 elevi

Grădinița cu Program Normal nr. 3 Homorog

Grupă combinată – 17 copii 

TOTAL: 267 ELEVI- ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021