Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Pucioasa
Pucioasa, Dambovita

Prezentare

         Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Pucioasa, fondată în 1959, este o instituţie publică de învăţământ, care oferă şanse egale de dezvoltare tuturor elevilor. Se află aproape de centrul oraşului, care are cu o populaţie de 13.000 de locuitori, fiind o staţiune balneoclomaterică de interes naţional, din nordul judeţului Dâmboviţa. Deşi este o şcoală de tip tradiţional, profesorii sunt permanent interesaţi să iasă din tiparele predării clasice, să armonizeze specificul învăţământului românesc cu cel european, prin modernizarea modului de abordare a procesului de învăţământ. Se doreşte nu numai implementarea direcţiilor pentru învăţământ de la nivel naţional, ci şi internaţionalizarea, prin participarea la proiecte Comenius şi Erasmus+, POSDRU si REGIO, datorita cărora, în 2016 a primit titlul ”Şcoală Europeană”.

         Mediul de învăţare este prietenos, personalul didactic este foarte bine pregatit, se adaptează direcţiilor de modernizare a ăcolii, se perfecţionează permanent pentru a oferi o educaţie de calitate celor aproximativ 650 de elevi.  Avem în vedere progresul fiecărui elev şi încercăm să aducem învăţarea reala în clasă, cu metode activ-participative şi aplicarea în practică a celor învăţate, şi, totodată, să învăţăm din stradă, din comunitate, de la natură şi de la oameni, aplicând în educaţie metode non-formale, astfel încât să trecem de la teorie la practică. Desigur, şcoala este una deschisă spre comunitate, colaborează bine cu parinţii, cu autorităţile şi cu comunitatea locală, în scopul comun de a forma pentru viaţă toţi elevii care îi trec pragul.