Scoala Gimnazială ,,Ferdinand I" Movila
Movila, Ialomita

Prezentare

DEVIZA ŞCOLII

,,Omul poate deveni OM numai prin educaţie."

 

VlZlUNEA ŞCOLII

Obiectivul major al Şcolii Gimnaziale ,,Ferdinand I” Movila este creşterea calităţii procesului de predare- învăţare şi obţinerea performanţelor şcolare ţinând cont de nevoile elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi ale comunităţii locale.


MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea instituţiei noastre este formarea unui sistem propriu de management participativ, vizând în special dezvoltarea capacităţii corpului didactic de a răspunde pozitiv la exigenţele moderne ale managementului procesului instructiv educativ şi la dinamica societăţii.