Scoala Gimnaziala Nr. 1 Olteni
Olteni, Teleorman

Prezentare

SCURTĂ PREZENTARE A COMUNEI

Comuna Olteni se află pe Drumul Judeţean Alexandria – Piteşti la o distanţă aproximativă de 26 km de capitala noastră de judeţ.

Comuna Olteni este situată ȋn Nordul judeţului Teleorman ȋn Câmpia Găvanu - Burdea şi zona precolinară a văii Teleormanului; este situată pe cursul superior al râului Teleorman, care o străbate de la Nord la Sud pe o lungime de 11 km.

 

ŞCOALA ÎN COMUNA OLTENI

 

Primele începuturi ale şcolii româneşti pe meleagurile comunei Olteni sunt cunoscute

în deceniile 4 – 5 ale secolului al XIX-lea iar primii dascăli care au predat aici au fost Dincă

Mârzac, numit la şcoala din Olteni şi Ioan Mastragundă, la şcoala din Râioşi (Perii Broşteni).

Cele două şcoli erau în stare bună deşi materialul din care au fost construite nu era foarte

rezistent(paiente de nuiele).

În anul 1880 este numit învăţător preot Radu Păunescu care i-a învăţat carte pe copiii

sătenilor până în anul 1916 (cu mici întreruperi), când s-a pensionat.

Şcoala actuală a fost construită în anul 1909 şi avea atunci două săli de clasă,

cancelarie şi locuinţă separată pentru diriginte. Primăria construieşte a treia sală de clasă în

anul 1919 iar în anii '20 întâlnim 4 posturi de învăţători.

Directorii şcolii în perioada interbelică au fost Tiberiu Robescu, Anghel Stoenescu şi

Ilie Marin iar după al doilea război mondial: Năfrăniţă Nechifor, Albu Ion, Angelescu Maria,

Mihăilescu Dumitru, Păun Gheorghe şi Ilie Stancu.

Dintre învăţătorii cu o activitate îndelungată care au predat la această şcoală amintim

pe: Dobrescu Marin, Dobrescu Elena, Bădescu R. Ion, Bădescu Maria, Robescu Elena, Teodor  Emilia, Dumitru Constantin iar în ultimele două decenii pe Călin Iulia şi soţii Rădulescu  Nicolae şi Rădulescu Victoria.

Grădiniţa Olteni s-a înfiinţat în anul 1948 şi avea înscrişi la vremea aceea 57 de copii.

Condiţiile în care învăţau micuţii erau dificile; sala era foarte mică şi nu era dotată cu

mobilierul corespunzător.De la înfiinţarea grădiniţei şi până astăzi, preşcolarii comunei

Olteni au fost instruiţi de educatoarele: Gamenţ Maria, Licoiu Florica, Olteanu Mariana,

Dobrescu (Coşmeleaţă) Georgeta; Niculescu Marioara, Rada Angela, ş.a.

În satul Perii Broşteni, actualul local al şcolii datează din anul 1914 şi era format din

atunci din 2 săli de clasă. În anul 1961, au început lucrările de extindere a şcolii care au durat 2 ani.

Dintre primii dascăli care au slujit această școală amintim numele următoare:

învățător Ion Vasilescu, Rizea Ionescu, Ioan S. Radu, Gh. Avramescu, Rădulescu Ioan.

Începând cu perioada interbelică şi până astăzi, învăţătorii cei mai cunoscuţi au fost: Ivănescu Maria, Ivănescu Stanu, Eugenia Tomescu, Mihail Tomescu, Rădulescu Nicolae, Ionescu Pantelimon, Rădulescu Natalia, Păun Ioana, Gică Iulia, Stoica Elena, Dicu Stana.

Primii directori care au condus şcoala din această localitatea au fost: Rădulescu Ioan,

Ivănescu Stancu, Rădulescu Nicolae, iar în ultimii 50 de ani: Culea Gheorghe, Ionescu Ana, Ilie Stancu, Bârleanu Petre, Dicu Jean şi Dună Constantin; în prezent fiind director Andrieş Ana - Maria.

Galerie foto

Salile de clasa Salile de clasa Salile de clasa Imagini cu salile de casa si salile de la gradinita
Intrarea principala in scoala gimnaziala nr 1 Olteni
Scoala Gimnaziala Nr 1 Olteni si grdinita