Scoala Gimnaziala "Paul Banica" Targoviste
Targoviste, Dambovita

Prezentare

PREZENTAREA GENERALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”PROF. PAUL BĂNICĂ” – TÂRGOVIȘTE

 

 

         Denumirea școlii: Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică”

         Adresa: str. Moldovei, nr. 3, cod poștal 130077

         Tipul școlii: Școala Gimnazială , cursuri de zi

         Orarul școlii: 08:00-14:00(gimnaziu):

                              08:00-16:00(învățământ primar-alternativa step by step)

         Limba de predare: limba română

        

         Școala este situată în vestul municipiului Târgoviște, în cartierul micro 6 și a fost construită în anul 1980, datorită numărului mare de copii, favorizat de dezvoltarea economică a zonei și stabilirii în zonă de familii tinere.

         La 17 decembrie 2005, ca urmare a activității manageriale deosebite a domnului director Paul Bănică, numele acestei instituții a devenit Școala cu clasele I-VIII ”Prof. Paul Bănică”.

         Învăţământul are ca obiectiv fundamental educarea, instruirea şi formarea profesională a fiecărui membru al societăţii. Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică” doreşte să asigure premisele unei solide pregătiri şcolare şi profesionale pentru fiecare elev şi stabilirea unor coordonate majore de integrare în viaţa socială .

Obiectul de activitate.

Obiectul de activitate al, Școlii Gimnaziale ”Prof. Paul Bănică” îl constituie procesul educaţional pe care această unitate trebuie să îl aplice elevilor ei.

Activitatea şcolii este organizată şi se desfăşoară pe baza prevederilor Constituţiei, ale Legii Educaţiei, ale Hotărârilor de Guvern şi actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale precum şi pe baza deciziilor direcţiilor de învăţământ, în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite. Şcoala este organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

 

 

-         Trăsături caracteristice.

-         Populația școalară.

-         Învățământ de zi – primar și gimnazial

 

 

 

Clasa

Nr. De clase

Nr. Elevi

 

Tradițional

Step by Step

Total

Clasa pregătitoare

-

2

48

Clasa I

-

2

63

Clasa a II-a

-

2

51

Clasa a III-a

-

2

43

Clasa a IV-a

-

2

52

Clasa a V-a

2

-

52

Clasa a VI-a

2

-

58

Clasa a VII-a

2

-

45

Clasa a VIII-a

2

-

41

 

 In anul scolar 2019-2020 vom crea o clasa cu specializarea  engleza intensiv , cat si una  cu profil sportiv -specializarile handbal si fotbal.Va asteptam sa va inscrieti.Succes!

Total elevi: 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. COMPONENTA STRATEGICĂ

 

Strategia, într-o epocă a schimbărilor rapide, de incertitudini şi de concurenţă crescândă, mai mult decât în trecut, capătă o importanţă capitală.

Din biroul managerului, atotputernic, care decide orientările majore ale organizaţiei, gândirea strategică este puţin descentralizată pentru a implica un număr de actori, tot timpul în creştere.

Strategia este ansamblul deciziilor şi acţiunilor relative la găsirea mijloacelor şi la angrenarea resurselor în vederea atingerii unui obiectiv.

Strategia poate fi definită de asemenea printr-o serie de elemente referitoare la: 1. misiunea (obiectivul); 2. portofoliul de activităţi; 3. sinergia; 4. mijloacele de acţiune; 5. priorităţile; 6. planurile de contingenţă (rezervă) 7. alianţele (asocierile).

Aceste elemente ne arată maniera în care sunt alocate sursele şi eforturile depuse de unii în raport cu alţii.

Procesul de management strategic se compune din trei mari etape: formularea strategiei, implementarea strategiei şi evaluarea strategiei.

  1. Formularea strategiei include: definirea misiunii organizaţiei, identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor externe ale organizaţiei, determinarea punctelor interne puternice (forte) şi a celor slabe; stabilirea obiectivelor pe termen lung; generarea strategiilor alternative şi alegerea strategiilor specifice de urmărit de organizaţie.
  2. Implementarea strategiei cere unei firme să stabilească obiective anuale, politici de dezvoltare, motivarea angajaţilor, să aloce resurse astfel încât acele strategii formulate să fie executate. Implementarea strategiei, crearea unei structuri organizaţionale efective, redirijarea eforturilor de marketing, proiectarea bugetelor, dezvoltarea şi utilizarea sistemelor informatice impune corelarea recompensării angajaţilor la performanţa organizaţională. Implementarea strategiei este numită adesea ca etapa de acţiune a managementului strategic.
  3. Evaluarea strategiei este etapa finală în managementul strategic. Managerii au nevoie disperată să ştie atunci când strategiile particulare nu merg bine. Evaluarea strategiei este principalul mijloc de a obţine această informaţie.

 

 

II.1. VIZIUNEA

 

Creșterea calității educației prin promovarea valorilor, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă și responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

 

 

 

 

MISIUNEA ȘCOLII

 

            Mi-am propus deschidere la derularea schimbului de informații cu forurile tutelare, discernământ în analiza lor, interes și receptivitate față de nou. Voi urmări :

-         Educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, educația pentru cetățenie democratică.

-         Creșterea importanței contactului familie-școală pentru reușita elevilor.

-         Contribuția la dezvoltarea locală și regională din punct de vedere social, economic, cultural, printr-o implicare puternică în viața comunitară.

-         Promovarea unei educații de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării.

-         Satisfacerea nevoilor elevilor de a se simți competenți în a deține și utiliza informația.

Prin grija pentru perfecționare și prin adoptarea unui stildemocratic de către cadrele didactice, împreună cu rezultatele elevilor noștri, având ca sprijin familia și ceilalți factori implicați în procesul instructiv-educativ, vom aduce progresul și performanța, pentru a se ști că existăm și putem mai mult.

 

 

 

 

 

 

 

II.2. VALORILE CHEIE

 

Valorile reprezintă priorităţile esenţiale în cultura organizaţiei, incluzând factorii care determină priorităţile membrilor acesteia şi modul în care aceştia acţionează cu adevărat în organizaţie. Valorile sunt tot mai importante în planificarea strategică. Acestea determină adesea intenţiile şi direcţia planificatorilor “organici”

 

 

1. calitate

2. încredere

4. responsabilitate

5. egalitate de şanse

6. comunicare

 

 

 

 

Galerie foto

SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR ,,PAUL BANICA'' DIN TARGOVISTE ,CU PROGRAM SPEP BY STEP ESTE O INSTITUTIE CU CADRE DIDACTICE BINE PREGATITE,ELEVI DESCHISI SPRE LUMEA CUNOASTERII .