Şcoala Gimnazială "Prof. Mihai Sîmbotin" Cîrligele
Carligele, Vrancea

Prezentare

I.Repere geografice

Cîrligele este o comună în judeţul Vrancea care are în componenţă satele: Cîrligele (reședința), Blidari, Bonţeşti și Dălhăuţi. Comuna, situată într-o zonă viticolă, are o suprafaţă de 40.67  km2 şi 3.116 locuitori. Este traversată de șoseaua județeană DJ205B, care o leagă spre nord de Vârteşcoiu și Broşteni și spre sud de Coteşti și Urecheşti.

II. Şcoala Gimnazială “Profesor Mihai Sîmbotin” se află în centrul comunei Cîrligele. Aceasta este unitate cu personalitate juridică şi are ca structuri trei şcoli cu clasele I-IV, patru grădiniţe cu program normal.

1. Misiunea şcolii

Școala noastră este deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie și religie, promovând identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a oferi șanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională prin crearea de competențede deținere și utilizare a informațiilor, de comunicare socială, de respectare a valorilor unei societăți democratice  prin asigurarea  accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă și, nu în ultimul rând, prin implicarea directă a părinților în viața școlii.

2.Viziunea şcolii

Școala noastră va fi întotdeauna locul unde toți copiii își vor defini și dezvolta personalitatea, părinții vor găsi un partener de calitate în educație, iar cadrele didactice vor oferi tuturor știința de a reuși.

3.Ţintele strategice

  • Asigurarea calității actului educațional și a sarcinilor educaționale;

  • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei care să elimine disfuncţiile la nivel de clasă/şcoală în vederea obținerii performanței școlare;

  • Admiterea tuturor absolvenților în colegii naționale/ licee și școli profesionale;

  • Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii prin asigurarea protecţiei elevilor în cadrul unităţii şcolare, în vederea bunăstării acestora;

  • Formarea continuă a adulţilor pe tot parcursul vieții prin participarea la cursuri de perfecţionare / formare pentru întreg personalul unității;