Scoala Gimnaziala Romanu
Oancea, Braila

Prezentare

Comuna Romanu este situată la 15 km de oraşul Brăila în partea de nord-est a judeţului Brăila, pe drumul judeţean 221. În comuna Romanu, conform ultimului recensământ, locuiesc 1942 persoane. Comuna Romanu are o populaţie cu un nivel de cultură mediu, cu tendiţă de creştere în perioada actuală. Conform recensământului din 2002, populaţia comunei Romanu (1939) este caracterizată de un bipolarism confesional, cu două religii dominante. Majoritari sunt ortodocşii, care însumează peste 2 treimi din populaţie (1813 locuitori). Adepţii religiei romano-catolice sunt reprezentaţi de un număr de 81 locuitori. În afara acestor religii, mai sunt reprezentaţi cu procente mai mici: adventişti de ziua a Şaptea (cu 43 locuitori), reformaţii (1).

Şcoala este amplasată în centrul civic al comunei Romanu, aproape de Primărie, Dispensar, Poliţie şi aproape de şosea. Acest lucru face posibil  accesul la mijloacele de transport în  comun. Comunicarea este realizată prin intermmediul centralei telefonice automate, internet, Poştei şi Primăriei .

Activitatea de învăţământ în această zonă datează din timpul domniei lui Al. I. Cuza funcţionând într-o cladire care a fost ulterior demolată. Şcoala a avut de-a lungul timpului mai multe denumiri Şcoala mixtă de patru clase, Şcoala elementară de şapte clase, Şcoala generală.

Creşterea demografică a impus extinderea şcolarizării mai întâi la clasele I-VIII, apoi la prima treaptă de liceu cu profil agroindustrial păna în anul 1991.

În anul 1965, în comuna Romanu a fost construit un local nou de şcoală, cu un singur nivel cu patru săli de clasă şi un laborator; în anul 1966 a fost construit localul grădiniţei Romanu, Şcoala generală din satul Oancea  cu patru săli de clasă precum şi localul Grădiniţei  Oancea.

Ca unitate şcolară cu personalitate juridică, Şcoala Gimnazială Romanu datează din 1 ianuarie 2005 şi cuprinde următoarele structuri:

-          Şcoala Gimnazială Romanu, cu sediul în localitatea Romanu, care funcţionează cu 5 clase primare şi 4 clase gimnaziale;

-          Grădiniţa Romanu, cu sediul în localitatea Romanu, care funcţionează cu 3 grupe;

-          Gădiniţa Oancea, cu sediul în satul Oancea, care funcţionează cu o singură grupă combinată.


Galerie foto

3 2 1 IMAGINI SALA DE CLASA