Scoala Gimnaziala Sabareni
Sabareni, Giurgiu

Prezentare

PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

 

1.1. SCURT ISTORIC

Şcoala noastră se află în comuna Săbăreni, localitate aşezată în nord-estul judetului Giurgiu, la 20 de km de Bucureşti şi la 90 de km de municipiul Giurgiu, pe malul stâng al pârâului Ilfovăţ.

Funcţionează într-un singur corp de clădire, construită şi dată în folosinţă în anul 1978. Localul şcolii este bine întreţinut şi asigură un climat plăcut pentru activităţile specifice.Dotarea este modestă, s-au făcut achiziţii de carte de bibliotecă, de aparatură pentru laboratoare şi cabinete şi echipament sportiv prin finanţări de la Minister, şi totuşi mai există materiale şi mijloace didactice  uzate moral şi fizic,inadecvate noului curriculum.Clădirea şcolii are 9 săli de clasă unde funcţionează 6 clase primare, 7 clase gimnaziale şi 2 grupe de grădiniţă, un laborator multifuncţional de fizică-chimie-biologie, şi un cabinet de informatică. Cursurile se desfăşoară in 2 schimburi, dimineaţa şi după amiază.

Şcoala cu clasele I – VIII funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Giurgiu.

Întreaga activitate desfăşurată în şcoală este centrată pe realizarea obiectivelor învăţământului general obligatoriu, urmăridu-se formarea unui set de cunoştinţe şi competenţe care să asigure inserţia activă a absolvenţilor în societate. Prin demersul didactic întreprins se are în vedere îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, adaptarea la interesele elevilor si cerinţelor actuale. Strategiile didactice sunt orientate pe elev, acordându-se mai multă atenţie omului care urcă decât drumului pe care-l urmează, capacităţilor formate decât cunoştinţelor asimilate.

Experienţa profesională individuală este împărtăşită în cadrul comisiilor metodice, fiind valorificată superior în creşterea calităţii actului didactic, în sprijinirea activităţii profesorilor debutanţi şi suplinitori. Este încurajată afirmarea profesională şi dezvoltarea propriei cariere prin participarea la diferite forme de perfecţionare la nivel local sau judeţean,  prin grade didactice.

O importanţă aparte se acordă îmbogăţirii colaborării cu familiile elevilor şi cu instituţiile locale, pentru armonizarea acţiunilor în sensul egalităţii şanselor în educaţie, a revigorării spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare.

 

1.2PREZENTAREA ȘCOLII

 

Coordonate generale:

• Unitatea școlară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 COMUNA SABARENI JUDETUL GIURGIU

• Adresa unității: str. Scolii, nr. 1, Sabareni Giurgiu;

• Niveluri de invatamant: preșcolar, primar și gimnazial;

• Programul școlii: 8.00-18.00 - două schimburi;

• Programul gradinitei: 8-12 program normal;

• Limba de predare: româna;

  • · Statutul proprietății școlii: proprietarul școlii este Consiliul Local al comunei Sabareni.