Scoala Gimnaziala Sahateni
Sahateni, Buzau

Prezentare

Scurt istoric

     Venind dinspre Ploiești, pe drumul național DN1B, prima localitate a județului Buzău este Săhăteni, ce are vecini la nord com. Naieni și Breaza, la est com Pietroasele și Movila Banului, la sud com. Amaru iar la vest orașul Mizil, jud Prahova – la o distanta de 10 km.
       Comuna cuprinde 4 sate: Săhăteni, Istrița de Jos, Găgeni și Vintileanca. Primele doua dintre aceste sate se afla amplasate atât de-a lungul șoselei naționale cât și de-a lungul căii ferate, magistrala 500 – București – Moldova (Săhăteni având stație C.F.R.), la 28 km distanță de municipiul reședință de județ. Satele Găgeni și Vintileanca sunt situate la 7 și respectiv 11km sud-est distanta de satul centru al comunei, drumul de acces către acestea abătându-se din șoseaua naționala în dreptul localității Istrița de Jos. Primele atestări documentare, ce răzbat încă treptele cunoașterii, sunt din anul 1541 pentru Săhăteni și 1600 pentru Vintileanca și apar în registrele vamale brașovene, celelalte două sate având o existenta mai aproape de zilele noastre.
       Oamenii s-au ocupat atunci, ca și acum, cu creșterea animalelor, cultura cerealelor dar mai ales cu cea a vitei – de – vie. În anul 2000 comuna număra 3520 de persoane – 1770 femei și 1750 bărbați, repartizați în 1123 gospodarii.
       Unități economice pe raza comunei Săhăteni, ce au ființat/ființează – ,”Vinexport”, „Vintera”, „Pomicola”, „Avicola”.
       Un punct important pe harta comunei l-a reprezentat și îl reprezinta școala. Prin specificul activității ei școala, principalul factor de cultura și civilizație săteasca, a contribuit la pregătirea cadrelor necesare diverselor domenii de activitate, a reprezentat prima treapta în pregătirea unor intelectuali.
       Necesitatea instruirii școlare a atras după sine nevoia construirii unor localuri de școala adecvate cerințelor unei astfel de instituții. Obligația construirii unui local de școală a revenit satelor și uneori, în funcție de gradul de înțelegere, proprietarului – au existat școli construite total sau parțial din donații. De o astfel de înțelegere s-a bucurat și școala Săhăteni în anul 1939, când a primit o donație de „400.000 lei pentru întreaga instituție, 200.000 lei pentru clasa a II-a de la școala Săhăteni, 200.000 lei pentru aripa de lângă sosea a școlii, pentru locuința D-lui Director și cantină” din partea celui ce astăzi poarta numele scolii noastre – Gheorghe Hariton.
        Școala are personalitate juridica, local propriu, amplasat în zona de centru a satului, pe drumul județean modernizat Săhăteni – Naieni, la circa 300 m de drumul național .
Are in componenta următoarele structuri:
        -   ȘCOALA GIMNAZIALA VINTILEANCA
        -   ȘCOALA PRIMARA GĂGENI
        -   GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂHĂTENI
        -   GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VINTILEANCA
        -   GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GĂGENI