Scoala Gimnaziala Sinteu
Sinteu, Bihor

Prezentare

Şcoala gimnazială nr.1Şinteu este o şcoala cu limba de predare slovacă.

VIZIUNE

,, Şcoala gimnazială nr. 1 Şinteu este şi va fi întotdeauna locul unde toţi copii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, părinţii vor găsi un partener de calitate în educaţie iar dascălii vor oferi tuturor ştiinţa de a reuşi. “

MISIUNE

,,Instituţia noastră este o şcoală deschisă, promovând egalitatea de şanse pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, devenind centru de resurse educaţionale oferite comunităţii prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. Ne vom structura astfel oferta educaţională încât aceasta să respecte nevoile de educaţie ale copiilor într-o lume a schimbării, formându-le competenţe care să le permită adaptarea productivă la mediul dinamic.,,