Școala Gimnazială ”Veronica Micle” Iași
Iasi, Iasi

Prezentare

1.Elemente de identificare a unităţii şcolare
  •  Denumirea şcolii: Şcoala Gimnazială “VERONICA MICLE ” Iaşi
  • Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi
  • Adresa: Şoseaua Bucium nr. 72 Iaşi
  • Telefon / Fax: 0232-237003
  • E-mail: veronica_micle_2@yahoo.com
  • Cod poştal: 700285
  • Limba de predare: română
  • Programul şcolii se desfăşoară într-un singur schimb, între orele 8.00 – 14.00
 2.Localizare geografică
    Şcoala Gimnazială « Veronica Micle » Iaşi funcţionează în municipiul Iaşi, reşedinţa judeţului Iaşi. Municipiul Iaşi este situat în nord-estul Moldovei, pe malul râului Bahlui. Municipiul Iaşi este localitate de frontieră, aflat la graniţa cu Republica Moldova. Conform recensământului efectuat la 1 iulie 2012, populaţia municipiului Iaşi se ridică la 318.871 locuitori.
 
 3.Scurt istoric al şcolii
    Şcoala nr. 2 Iaşi ,numită în momentul actual Şcoala Gimnazială „VERONICA MICLE”, este o şcoală foarte veche ţinând cont că a fost înfiinţată în martie 1865, fiind una dintre primele şcoli din judeţul Iaşi.
    În anul şcolar 1864/1865, districtul (judeţul) Iaşi avea 31 şcoli rurale printre care se număra şi şcoala noastră, numită la acea vreme „ Şcoala de băieţi Buciumii”, fiind înfiinţată în martie 1865 şi având primul director pe învăţătorul Ştefan Terancu, în vârstă de 25 ani .Acesta, absolvise clasele primare şi patru clase gimnaziale, conform decretului de numire nr. 10511/martie 1865.
    În primul an de învăţământ, şcoala a funcţionat cu numai 35 elevi înscrişi în clasa I , desfăşurându-şi activitatea într-o clădire proprie construită în anul 1864, existentă şi în prezent în curtea şcolii. Iniţial clădirea cuprindea 2 săli de clasă şi o locuinţă pentru director, iar în momentul actual în ea funcţionează mai multe cabinete medicale .Clădirea aparţinând Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe „ SF. SPIRIDON” , nu a putut fi revendicată din cauza lipsei actelor.
    În anul 1893, o altă şcoală din apropiere, numită „ Şcoala de fete Buciumii”, s-a unificat cu şcoala noastră ,” Şcoala de băieţi Buciumii”, sub o conducere unică şi şi-a desfăşurat activitatea, o parte în localul şcolii noastre, iar cealaltă parte într-o clădire din curtea bisericii Socola ( clădire donată şcolii de către vicarul Irimia Gălăţeanu).
    În „Marele Dicţionar al României” alcătuit şi prelucrat pe judeţe de către George Ioan Lahorari – preşedinte al Înaltei Curţi de Conturi, lucrare concepută în perioada 1893-1898 şi la care a colaborat din partea Iaşului, inspectorul şcolar Constantin Chiriţa (care a luat în primire revizoratul şcolar de la Mihai Eminescu, la data de 4 aprilie 1879), se spun următoarele: „Buciumii, o comună rurală în judeţul Iaşi, şi-a luat numele de la satul Buciumii. E aşezată pe dealurile: Păun, Repedea , Pietrăria şi pe văile formate din aceste dealuri, întinzându-se din marginea de sud a oraşului Iaşi spre centrul plasii Codrul…… Buciumii, sat în comuna Buciumii, plasa Codrul, judeţul Iaşi , se zice că şi-ar fi luat numele de la instrumentul bucium, de care în vechime se serveau străjile ce erau puse pe înălţimile dealurilor, spre a vesti pe locuitorii din vale despre apropierea urdiilor tătăreşti sau turceşti care veneau pe dealul Vasluiului spre Iaşi, capitala ţării”.
   Din anul 1950 satul Bucium (fostul Buciumii) face parte din Municipiul Iaşi.
   Putem aminti că printre cei 32 directori pe care i-a avut până în prezent şcoala se numără şi sora scriitoarei Otilia Cazimir, fiind învăţător director în perioada 1907-1909 pentru întreaga şcoală mixtă.
   În anul 1968 la distanţa de 250 m faţă de şcoală a fost înfiinţată Casa de Copii Bucium – numită actual Complexul de Servicii Comunitare Bucium, care a debutat cu un număr de 100 fete cu vârsta mai mare de 7 ani. Fetele proveneau din familii dezorganizate dar şi din maternităţi unde fuseseră abandonate. Iniţial ele erau crescute în „leagăne de copii”, apoi erau preluate de Casele de copii preşcolari până la vârsta şcolarizării când erau internate la Casa de Copii Bucium, începând cu vârsta de 6-7 ani. Trebuie menţionat că elevii instituţionalizaţi(fete la început şi ulterior fete şi băieţi) au fost şcolarizaţi la şcoala noastră până la începerea anului şcolar 2002/2003. Din acel an şcolar , aceştia învăţa şi la alte şcoli din municipiu, câte 2-3 la fiecare şcoală, pentru a se asigura mai bine integrarea lor. In momentul actual, majoritatea acestor copii instituţionalizaţi sunt şcolarizaţi la şcoala noastră în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.
   Din anul şcolar 1977/1978, numărul elevilor şcolarizaţi de şcoala noastră- care ajunsese la 1080 elevi, a rămas constant timp de mai mulţi ani, apoi a început să scadă din cauza „migrării” familiilor din Bucium spre cartierele: Alexandru cel Bun şi Dacia, ajungând până la 341 de preşcolari / elevi externi şi interni, în ultimul an şcolar.
   Începând cu 01.07.1994 , unitatea noastră de învăţământ s-a numit Şcoala „Veronica Micle” şi începând cu octombrie 2012 se numeşte Şcoala Gimnazială “Veronica Micle” Iaşi.
   Procesul instructiv - educativ se desfăşoară într-un singur schimb începând cu ora 8:00 dimineaţa, cu toate că elevii proveniţi din satele limitrofe municipiului sunt prezenţi la şcoală încă de la ora 715 conform orarului autobuzelor de la Păun şi de la Bârnova.

Galerie foto

Educatia care ne uneste 24 mai parinti comunitate locala Educatia care ne uneste 24 mai parinti comunitate locala Educatia care ne uneste 24 mai parinti comunitate locala Educatia care ne uneste 24 mai parinti comunitate locala Educatia care ne uneste 24 mai parinti comunitate locala Educatia care ne uneste 24 mai parinti comunitate locala Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri Educatia care ne uneste - dezbateri pozitionare in google maps imaginea scolii activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici activitati cu cei mici