Scoala Gimnaziala "Balint Gabor" Catalina
Catalina, Covasna

Prezentare

BINE AŢI VENIT pe pagina şcolii noastre aflată în construcţie. 

 

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

                Şcoala noastră, este deschisă pentru toţi copiii de vârstă şcolară din comună. Îşi propune raportarea elevilor la valorile culturii naţionale şi universale, pentru a se integra în viitor cu succes în societatea modernă, pentru a putea să-şi valorifice cunoştinţele cât mai inteligent în vederea prosperităţii şi dezvoltării proprii și a comunităţii din care fac parte. Dorim ca elevii noştri să cunoască valorile democratice şi să-şi însuşească cunoştinţele generale de bază.

               Ne propunem integrarea în şcoală a copiilor marginalizaţi sau provenind dintr-un mediu social dezavantajos, pentru a le oferi şi lor şanse la educaţie şi cultură.

               Dorim să asigurăm în şcoală un climat de siguranţă fizică şi psihică, să promovăm înţelegerea şi toleranţa între copii.

               Dorim ca şcoala noastră să fie un păstrător şi un continuator al tradiţiilor locale.

               Ne propunem să ajutăm elevii să-și cunoască şi să-şi dezvolte talentele personale artistice şi sportive.   


Structuri arondate Şcolii cu Clasele I-VIII „Bálint Gábor" - Catalina:

  1. Grădiniţa „Bóbita" - Catalina
  2. Şcoala cu Clasele I-IV şi Grădiniţa din Imeni
  3. Şcoala cu Clasele I-IV şi Grădiniţa din Hătuica
  4. Şcoala cu Clasele I-VIII şi Grădiniţa din Mărtineni
  5. Şcoala cu Clasele I-IV ”Barabás Miklós” şi grădiniţa din Mărcuşa

 

Resurse umane din şcolile şi grădiniţele din comuna Catalina:

- Total: 362 copii din care: 120 nivel preșcolar, 134 nivel primar, 108 nivel gimnazial

- Total: 44,23 posturi din care 35,23 personal didactic, 2,25 personal auxiliar şi 6,75 nedidactic.

 

Resurse materiale şi financiare:

Spaţiul şcolar este corespunzător, sălile de clase sunt spaţioase, cu o bună iluminare.
Actualmente şcoala este cuprinsă în programul de reabilitare fiind prevăzute următoarele realizări: încălzire centrală, grupuri sanitare adecvate, ferestre termopan, zugrăvire exterioară şi repararea acoperişului.
Şcoala are un teren de sport dar lipseşte o sală de sport necesară activităţilor sportive şi de timp liber atât pentru elevii şcolii cât şi pentru tinerii din comună.          
Materialele didactice sunt corespunzătoare cerinţelor actuale și se înnoitesc permanent. Lipsesc diferite echipamente sportive şi costume populare specifice zonei.
Există manuale, dar unele nu sunt corespunzătoare calitativ şi nu pot fi folosite.       


Curriculum:

Dezvoltarea unui curriculum specific, la decizia şcolii, este afectată de lipsa de spaţiu, îngrădirea numărului de ore pentru CDS legată de aspectele financiare, lipsa de materiale didactice şi echipamente necesare.
La ora actuală se desfăşoară următoarele ore opţionale: informatică, consiliere-orientare şi lb. engleză. Există un cerc de dans popular şi modern.

Există posibilitatea valorificării moştenirii culturale a unor personalităţi provenite din comună: Bálint Gábor (orientalist), Bálint Benedek (artist plastic) precum şi a unor meserii tradiţionale.

Şcoala a valorificat posibilitatea unor parteneriate internaţionale (cu Buellas - Franţa, Bukkosd, Karcag - Ungaria) organizând schimburi de experienţă şi alte activităţi extracurriculare (Tabere de animaţie). Dorim să realizăm şi parteneriate cu şcoli cu predare în limba română din judeţ sau din ţară pentru o mai bună cunoaştere interetnică.
Dorim dezvoltarea unor activităţi sportive (judo) şi de valorificare a meseriilor locale tradiţionale ca împletirea coşurilor.


Dezvoltare şi relaţii comunitare:

Ambianţa în şcoală este favorabilă, predominând înţelegerea şi colaborarea între cadrele şcolii, relaţiile fiind colegiale, corecte, corespunzătoare.
Majoritatea cadrelor didactice din şcoală sunt interesate de propria perfecţionare profesională, participând la cursuri de perfecţionare sau continuându-şi studiile la colegii şi facultăţi.
Comunicarea între diferitele compartimente ale şcolii cât şi cu alte instituţii sau organizaţii din comună este pozitivă, eficientă. Ne putem baza în dezvoltarea ulterioară a şcolii pe colaborarea cu primăria, biserica, poliţia locală, autorităţile sanitare, etc.

Managementul şcolii este corespunzător fiind folosite metode manageriale moderne. 

Şcoala se implică, pe cât posibil, în viaţa comunităţii locale. Participă la diverse acţiuni culturale, sportive şi religioase. O oportunitate este colaborarea cu Asociaţia „Bálint Gábor".

 

Galerie foto