Scoala Gimnaziala Nr.1 Mangalia
Mangalia, Constanta

Prezentare

MOTTO:

A conduce este o artă.

A conduce și a învăța nu sunt disociabile.”

J.F. Kennedy

 

 

ȚINTE STRATEGICE

  • Reducerea numărului de absențe, prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

 

 

  •  

    Proiectarea și desfășurarea de activități extrașcolare, proiecte educative (CAEJ, CAER, CAEN avizate ISJ), în scopul eficientizării procesului de predare-învățare;

     

 

  • Îmbunătățirea și modernizarea condițiilor pentru desfășurarea activității instructiv-educative din școală, pentru creșterea randamentului școlar și stimularea elevilor capabili de performanță.

 

 

VIZIUNEA

„Uită-te la ceea ce sunt, dar și la ceea ce pot să devin.”

Țelul nostru este să realizăm un climat propice acordării șanselor egale tuturor copiilor indiferent de etnie, pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine al unor generații de tineri activi și creativi, cu gândire flexibilă, cu abilități de comunicare interculturală și cu competențe antreprenoriale care să contribuie la integrarea cu succes în viața comunității și la opțiunea învățării pe tot parcusrul vieții.

 

 

MISIUNEA

Misiunea noastră de a fi nu se limitează la simpla ofertare și parcurgere a unei programe. Putem considera misiunea îndeplinită numai atunci când atitudinile civice, cunoștințele și abilitățile prescise în programa școlară au fost încorporate în comportamentul copiilor noștri. Cu alte cuvinte, numai dacă demersul didactic a dus la crearea de valoare adaugată, dacă prestația noastră s-a concretizat într-un produs educațional, misiunea este îndeplinită.

Misiunea Școlii Gimnaziale Nr.1 este de a furniza beneficiarilor, valorile educative specifice nevoilor: preșcolar, primar și gimnazial, care să permită accesul la formele superioare de învățământ pe oricare dintre rutele educaționale și ulterior inserția socială și profesională. Personalul didactic calificat, echipa managerială competitivă, investirea constantă în Școala Gimnazială Nr.1:

  • Să fie o școală care abordează procesul de predare-învățare-evaluare într-un mod dinamic și atractiv;

  • O școală ce se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu, la o anumită etnie și la spargerea barierelor existente între diferte grupuri din interiorul unei comunități.

 

Cartierul în care este construită şcoala a fost constituit în partea de vest a oraşului începând cu anul 1922,când s-au aşezat, pe baza reformei agrare din 1921, ţărani din toate regiunile ţării.Datorită acestui fapt cartierul a fost numit "Colonişti".Mai târziu, alături de aceştia,prin dezvoltarea oraşului şi extinderea cartierului,s-au aşezat aici tătari veniţi din satele din împreurimi.Astăzi în cartier trăiesc împreună:români, tătari, turci şi o numeroasă populaţie de rromi.O clădire propriu-zisă pentru şcoală nu a existat până în anul 1957, copiii urmând cursurile la şcoala din centru.În anul 1957, cu sprijinul masiv al populaţiei din zonă, a fost construit primul corp de şcoală, iniţial I-IV, cu patru săli de clasă, cancelarie, magazie pentru depozitarea combustibilului.În anul 1964 s-a construit al doilea corp, cuprinzând cinci săli de clasă, cancelarie şi bibliotecă.Al treilea corp de şcoală este construit în anul 1974:clădire cu etaj ce cuprinde opt săli de clasă, două laboratoare, cancelarie, bibliotecă, cabinet director şi secretariat.În perioada 1997-1978 a fost amenajată o frumoasă bază sportivă care a fost diminuată ca suprafaţă prin construcţia unei moderne săli de sport.

Galerie foto

NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI NOI FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN NOI NOI NOI NOI PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN POZE CARNAVAL PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE PICTAM FRUNZE FOTOGRAFII FOTOGRAFII DIVERSE DE LA SCOALA POZE CARNAVAL NOI NOI ARTIST: MARIO NOI 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B TAETRU DE UMBRE TEATRU DE UMBRE 0 A O A 0 A Activitati ale clasei pregatitoare A POZE CARNAVAL