Scoala Profesionala Poiana Turda
Turda, Cluj

Prezentare

 

Misiunea scolii:

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. Educaţia nu este un privilegiu, ci este un drept al tuturor. Şcoala  noastră valorifică zestrea culturală şi spirituală a comunităţii,promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

Suntem deschişi pentru toţi elevii asigurându-le şanse egale să-şi formeze capacitate de comunicare si relaţionare interpersonală, principii morale sănătoase, deprinderi de a utiliza informaţia pe tot parcursul vieţii, abilităţi practice favorabile dezvoltării personalităţii ca întreg.

Încurajăm fermitatea, disciplina susţinută, spiritul de colaborare şi muncă în echipă pentru a crea un mediu favorabil procesului educaţional.

Şcoala noastră este o şcoală incluzivă care acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii.

 

 

  • Viziunea şcolii:

Nu învăţăm pentru şcoală ci pentru viaţă!

 

 

Oferim tuturor elevilor şanse egale în dezvoltarea intelectuală şi educaţia pentru valori , asigurăm mediul afectiv dezvoltării şi afirmării personalităţii umane, fără deosebire de etnie şi religie.

 

Niveluri de invatamant :

- învăţământ prescolar;
- învăţământ primar;
- învăţământ gimnazial;
- învăţământ "a doua şansă" primar, gimnazial;
- învăţământ frecvenţă redusă - gimnaziu;

-învățământ profesional

Limba de predare: limba romană

Şcoala este localizată pe str. Câmpiei la ieşirea din municipiul Turda spre Cîmpia-Turzii şi se află în această locaţie încă din anul 1882, când a fost înfiinţată ca o şcoală confesională rurală în apropierea bisericii greco-catolice din Poiana. Se află în apropierea străzii Margaretelor de unde provin majoritatea elevilor şcolii. Odată cu dezvoltarea municipiului Turda, satul a fost asimilat de mediul urban, fiind acum un cartier al oraşului.

Elevii care frecventează această şcoală provin în mare parte (82,22% ) din zona aflată în imediata vecinatate a şcolii, strada Margaretelor. Aici locuiesc peste 250 de familii de etnie romă, formând o comunitate compactă, care îşi recunoaşte apartenenţa la această etnie şi care se confruntă cu  situaţie economică precară. Mulţi dintre părinţi nu lucrează fiind în evidenţa serviciului de ajutor social. O parte din familii au condiţii de  viaţă grele (lipsa apei curente, a gazului, a energiei electrice). Elevii români (14,23%), majoritatea fiind înscrişi la învăţământul cu frecvenţă redusă, provin din Turda, Câmpia Turzii şi zonele limitrofe

 Baza materială a școlii:

-           Corpul A, pe strada Câmpiei nr.51, cu 7 săli de clasă, un atelier de construcţii, un cabinet AEL, un laborator de ştiinţe (cu dotare minimală), o sala de sport (cu suprafaţă mică şi dotare minimală), o bibliotecă, un teren de sport (10/20m)

-           Corpul B, pe strada Câmpiei nr.78, cu 3 săli de grupă pentru grădiniţă şi o curte dotată cu un părculeţ de joacă pentru copii, 2 săli de clasă.

-           Corpul C- corp nou dat în folosință în primăvara anului școlar 2016-2017 care cuprinde 3 săli de clasă, 2 cabinete profesori de sprijin, cabinet mediator școlar, sală de mese, sală profesorală cu o sală pentru materiale, corp care beneficiază de încălzire centrală.

În anul 2019 corpul principal de clădire al școlii a fost modernizat și reabilitat termic cu fonduri guvernamentale  și locale.

 

 

Denumirile şcolii în decursul anilor

 

ŞCOALA GRECO-CATOLICĂ POIANA

ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT POIANA

ŞCOALA DE STAT POIANA

ŞCOALA ELEMENTARĂ POIANA

ŞCOALA GENERALĂ DE 8 ANI NR. 17 POIANA

ŞCOALA GENERALĂ NR. 17 POIANA

ŞCOALA GENERALĂ NR. 9 POIANA TURDA

ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 POIANA TURDA

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII POIANA TURDA

ŞCOALA PROFESIONALĂ POIANA TURDA

 Școala Profesională Poiana Turda

 


[1] Foaia poporului din Sibiu, nr. 41/1899.

[2] Şematism 1900, p. 168.

Galerie foto