Scoala Gimnaziala Dichiseni
Dichiseni, Calarasi

Prezentare

VIZIUNEA ŞCOLII : « învăţarea centrată pe elev în vederea egalizării şanselor prin educaţie, a adaptării la un mediu social aflat într-o continuă schimbare »

MISIUNE:

Şcoala cu clasele I-VIII Dichiseni se vrea o organizaţie cu uşile larg deschise, care depinde de mediul în care funcţionează şi care trebuie să evolueze pentru a se putea adapta unui mediu social definit tot mai des ca aflându-se în schimbare rapidă şi imprevizibilă.

LOCALIZARE:

Comuna Dichiseni este situată în sudul judeţului Călăraşi pe malul stâng al braţului Borcea, la 16 km de oraşul Călăraşi.

COMPONENTA:

Şcoala cu clasele I-VIII Dichiseni este unitate coordonatoare având în subordine 3 grădiniţe cu program normal (Dichiseni, Satnoieni, Coslogeni) şi Şcoala cu clasele I-IV Coslogeni.

ANUL ÎNFIINŢĂRII: 1838

SCURT ISTORIC: Înfiinţată la început ca şcoală primară, înscriindu-se în rândul celor mai vechi şcoli călărăşene din prima jumătate a sec. al XIX-lea, ulterior datorită creşterii nevoii de educaţie s-a transformat în şcoală gimnazială de 7 respectiv 8 clase.

În peste un secol de învăţământ în această unitate s-a acumulat o frumoasă experienţă şcolară ,căreia profesorii şi elevii de astăzi se străduiesc cu generozitate să-i dea noi valenţe şi dimensiuni.

De-a lungul timpului aici au învăţat zeci de generaţii şi tot de aici au pornit elevi ce astăzi ne reprezintă cu profesionalism în diferite domenii precum justiţia, medicina, agricultura, învăţământul.

Actualii elevi ai şcolii duc mai departe acestă moştenire, dobândind o temeinică pregătire ştiinţifică, reflectată în reuşita absolvenţilor cls.a-VIII-a.

Galerie foto