Scoala Gimnaziala Nr.7 Targu Mures
Targu Mures, Mures

Prezentare

Informatii legate de licitatia pentru achizitie mobilier pt.clasa pregatitoare gasiti la Brosura de prezentare (pe partea stanga a paginii)

Şcoală cu clasele I-VIII, este situată în partea de nord a Municipiului Tg. Mureş în cartierul 7 Noiembrie. În anul şcolar 2006-2007 sunt înscrişi 676 de elevi, din care 369 de elevi secţia română şi 307 elevi secţia maghiară, în total 34 de clase din care 19 clase secţia română, 15 clase secţia maghiară.
Este o şcoala formată din 2 corpuri de clădire: clădirea A şi clădirea B.
sc_67_400

Scurt istoric centenar a Şcolii Generale Nr. 7

emleklap_400

Istoria centenară a Şcolii Generale Nr. 7. începe cu anul şcolar 1906/07. Este primul an şcolar, când în urma activităţii de
edificare de clădiri de şcoli elementare de către primarul dr. Bernády György, ajunge în clădire proprie şcoala elementară de stat de
băieţi şi de fete din oraşul de sus. Până la această dată avem date de funcţionare a acestor şcoli în spaţii închiriate, din 1886.
Cererile de edificare de şcoli se datează din 1897, din 1902 şi din 1905. După activitatea de fondare de şcoli a primarului oraşului, în
circumscripţia actuală a Şcolii Generale Nr. 7. deschide porţile pentru băieţi Şcoala Elementară din str. Jókai Mór (astăzi Mihai
Eminescu), iar pentru fete cel din piaţa Sf. Gheorghe/Szent György tér (astăzi Republicii). După primul război mondial, din 1920 şcoala
de băieţi şi fete ajung în clădirea din piaţa Sf. Gheorghe, reprezentând secţia maghiară. În şcoala din str. Mihai Eminescu
găsim secţia română şi secţia izraelită cu limba de predare română. În 1923 şcolile elementare sunt numerotate, astfel primind
cel din str. M. Eminescu nr. 2, iar cel din pţa. Sf. Gheorghe nr. 4. În perioada 1940-1944, în ciuda schimbărilor politice şcolile au păstrat
caracterul lor, cel cu nr. 2 rămânând şcoala română, iar cel cu nr. 4 rămânând ceea maghiară. Din 1945 în fiecare
şcoală este înfiinţat câte o secţie română, astfel Şcoala Elementară Nr. 2 funcţiona ca şcoală cu limba de predare
română, iar cu Nr. 4. găsim o şcoală cu limba de predare română, respectiv, separat una cu limba de predare maghiară. Din cauza
aceluiaşi circumscripţii şcolare se renunţă la secţia română din şcoala cu nr. 4 în 1949. Astfel copii români din circumscripţie
frecventează şcoala cu nr. 2, iar cei maghiari pe cel cu nr. 4. În urma desfiinţării şcolilor confesionale, secţia din cartierul Fürszt a
şcolii confesionale reformate de fete ajunge sub administraţia şcolii nr. 4, sub numărul 7. Din 1954 se schimbă numerele şcolilor, cel cu nr. 2 primind nr. 6, cel cu nr. 4 primind nr. 7, iar secţia din cartierul Fürszt primind numărul de 3. Pentru a reuşi şcolarizarea tuturor copiilor, din 1959/60 şcoala Nr. 2. va avea şi secţie maghiară, iar din următorul an se mută
în noua clădire construită în strada Secuilor Martiri. Din 1963, şi şcoala nr. 7 ajunge într-o nouă clădire, în localul, în
care funcţionează şi astăzi. De acum se desfiinţează secţia din cartierul Fürszt. Tot din acest an şi Şcoala Generală Nr. 7. începe anul
şcolar cu secţie română şi maghiară, la fel ca şi şcoala generală nr. 6. La începutul anilor 60 şcolile istorice 6 şi 7 continuă să se
dezvolte, având un rol important în peisajul învăţământului judeţean, fapt reliefat atât de calitatea
efectivelor de elevi, cât şi de calitatea corpului didactic şi a personalului TESA. În anii 90 şcolile 6 şi 7 au dezvoltat parteneriate
importante cu şcoli reprezentative din Anglia, Republica Moldova şi Ungaria. Un rol important în activitatea didactică l-au avut, şi-l au în
continuare, cabinetele de psihologie, logopedie şi de asistenţă medicală, care contribuie la buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Istoria celor două şcoli generale, pornite împreună prin edificarea şcolilor în aceleaşi circumscripţie de către Bernády György, ajung să fie unite, prin fuziunea din anul şcolar 2004-2005 a Şcolilor Generale Nr. 6 şi 7, astăzi funcţionând ca Şcoala Generală Nr. 7, cu clădirea A. şi B. În actuala formulă de Şcoala Generală Nr.7, şcoala funcţioează cu un efectiv de peste 80 de cadre didactice şi peste 700 de elevi. Istoricul comun de 100 de ani a acestor şcoli este tratat amănunţit în monografia şcolii, în curs de

editare.
Autorii: Standavid Adrian, dr. Tamási Zsolt-József

Galerie foto

Clasa a VIII-a E. Elevii premiaþi.