Scoala Gimnaziala "Mihai Voda" Mihai Viteazu
Mihai Viteazu, Cluj

Prezentare

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VODA"

„Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul!”

(Platon)

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială “Mihai Vodă ” , Comuna Mihai Viteazu este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

Este situată în centrul comunei , pe strada Principală , Nr. 1041 alături de celelalte instituţii importante

Școala Gimnazială "Mihai Vodă", şcoală cu personalitate juridică are ca structuri :

Şcoala cu clasele I -VIII şi Grădiniţa din Mihai Viteazu,

Grădiniţa din Cheia

Grădiniţa din Corneşti.

În prezent activitatea se desfăşoară în 2 clădiri în comuna Mihai Viteazu. Există un număr de 19 de clase ( 18 la secţia română şi 1 la secţia maghiară ) şi un număr de 220 elevi la ciclul primar şi 158 elevi la ciclul gimnazial , Grădiniţa cu 5 grupe ( 3 la secţia română program normal, o grupă program prelungit  şi o grupă  la secţia maghiară ) şi un număr de 95 copii . În satul Cheia există o grupă de 11 copii, toţi la secţia română. În satul Corneşti există grupă de 17 copii  . Din păcate numărul de elevi la secţia maghiară scade , dar datorită prestigiului şcolii , care atrage elevi din alte localităţi , numărul elevilor în general rămâne cam acelaşi .

Scurt istoric

Pentru învăţământul din comuna Mihai Viteazu, 1 Decembrie 1918, constituie o dată hotărâtoare, deoarece până atunci nu existase un învăţământ românesc organizat susţinut de stat.

Din anul Marii Uniri , în clădirea de pe Strada Principală , numărul 474 funcţionează Şcoala elementară de stat , cu predare în limba română şi limba maghiară.
Devenirea învăţământului obligatoriu de 8 ani din anul 1964/1965 pune în discuţie problema spaţiului , întrucât numărul elevilor creşte de la an la an .
În urma demersurilor legale se obţine aprobarea construcţiei pentru clădirea şcolară , de pe strada Principală, nr. 1041, lucrare finisată în 1 septembrie 1972, cu 8 săli de clasă , laboratoare , bibliotecă şi o sală de sport.

De-a lungul anilor Şcoala din Mihai Viteazu a avut mai multe denumiri: „Şcoala Primară de Stat", „Şcoala Elementară", „Şcoala de şapte ani mixtă nr. I", „Şcoala generală de 8 ani nr. 18", „Şcoala generală de 10 ani", „Şcoala Generală", „Şcoala cu clasele I - VIII din comuna Mihai Viteazu", „Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Vodă", în present numindu-se ”Școala gimnazială Mihai Vodă”.

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VODA",


Galerie foto

Am vizionat la Teatrul municipal Turda spectacolul Hansel si Gretel