Scoala Gimnaziala "Mihai Voda" Mihai Viteazu
Mihai Viteazu, Cluj

Prezentare

 

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VODA"

 

„Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul!”

 

(Platon)

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

 

Școala noastră oferă în condiţii optime   asigurarea   egalității de șanse în pregătirea elevilor pentru învăţământul liceal și profesional,însuşirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale şi etice, pentru formarea lor ca buni cetățeni europeni, printr-o comunicare deschisă şi permanentă cu părinții și prin crearea unui climat motivaţional și a unor condiţii favorabile de muncă tuturor angajaților.

 

Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev  .

 

Este situată în centrul comunei , pe strada Principală , Nr. 1041 alături de celelalte instituţii importante

 

Școala Gimnazială "Mihai Vodă", şcoală cu personalitate juridică are ca structuri :

 

Şcoala cu clasele Pregătitoare-VIII şi Grădiniţa din Mihai Viteazu,

 

Grădiniţa din Cheia

 

Grădiniţa din Corneşti.

 

 

         În prezent activitatea se desfăşoară în 2 clădiri în comuna Mihai Viteazu. Există un număr de 19 de clase ( 18 la secţia română şi 1 la secţia maghiară ) şi un număr de 179 elevi la ciclul primar şi 164 elevi la ciclul gimnazial , Grădiniţa cu 6 grupe ( 4 la secţia română program normal, o grupă program prelungit şi o grupă la secţia maghiară ) şi un număr de 96 copii . În satul Cheia există o grupă de 13 copii, toţi la secţia română. În satul Corneşti există grupă de 13 copii.

 Din păcate numărul de elevi la secţia maghiară scade , dar datorită prestigiului şcolii , care atrage elevi din alte localităţi , numărul elevilor în general rămâne cam acelaşi .

 

 

 

Our school offers in the best conditions equal opportunities in the preparation of pupils for high school and vocational education, the acquisition of the system of cultural, moral and ethical values by students, for their formation as good European citizens through open and permanent communication with their parents by creating a motivational climate and favourable working conditions for all employees.

The educational climate of the school is based on performance, transparent and honest competition, on cooperation and encouragement of individual initiative and didactic innovation designed to support the individual development of each student.

The school is located on the Main Street number 1041, in the heart of the commune alongside other important institutions.

‘’Mihai Vodă" Secondary School, a school with legal personality, has as structures: the Secondary School and the Kindergarten from Mihai Viteazu, the Kindergarten from Cheia and the Kindergarten from Corneşti. Both Cheia and Corneşti are part of the Mihai Viteazu commune.

At present the activity is taking place in two buildings in Mihai Viteazu village.There are a number of 19 classes (18 at the Romanian section and 1 at the Hungarian section), and 220 primary school pupils and 158 pupils in the gymnasium cycle, the Kindergarten with 5 groups (3 at the Romanian standard program, a prolonged program group and a group at the Hungarian section) and 95 children. In Cheia there is a group of 11 children, all of them in the Romanian section. There is a group of 17 children in the village of Corneşti. Unfortunately, the number of pupils in the Hungarian section decreases, but because of the prestige of the school, which attracts pupils from other localities, the number of students generally remains the same.

 

Scurt istoric

 

Pentru învăţământul din comuna Mihai Viteazu, 1 Decembrie 1918, constituie o dată hotărâtoare, deoarece până atunci nu existase un învăţământ românesc organizat susţinut de stat.

 

Din anul Marii Uniri , în clădirea de pe Strada Principală , numărul 474 funcţionează Şcoala elementară de stat , cu predare în limba română şi limba maghiară.
Devenirea învăţământului obligatoriu de 8 ani din anul 1964/1965 pune în discuţie problema spaţiului , întrucât numărul elevilor creşte de la an la an .
În urma demersurilor legale se obţine aprobarea construcţiei pentru clădirea şcolară , de pe strada Principală, nr. 1041, lucrare finisată în 1 septembrie 1972, cu 8 săli de clasă , laboratoare , bibliotecă şi o sală de sport.

 

De-a lungul anilor Şcoala din Mihai Viteazu a avut mai multe denumiri: „Şcoala Primară de Stat", „Şcoala Elementară", „Şcoala de şapte ani mixtă nr. I", „Şcoala generală de 8 ani nr. 18", „Şcoala generală de 10 ani", „Şcoala Generală", „Şcoala cu clasele I - VIII din comuna Mihai Viteazu", „Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Vodă", în present numindu-se ”Școala gimnazială Mihai Vodă”.

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VODA",

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie foto

Am vizionat la Teatrul municipal Turda spectacolul Hansel si Gretel