Scoala Gimnaziala "Miron Barnovschi" Uricani
Uricani, Iasi

Prezentare

Începuturile de locuire umană în vatra satului Uricani se pierd în negura timpului. Prima atestare documentară a localităţii este la 30 iulie 1456, într-un document emanat de la Domnul Moldovei, Petru Aron Voievod. Soarta satului Uricani este strâns legată de cea a Domnului Moldovei - MIRON BARNOVSCHI, căruia i-a aparţinut şi care l-a făcut danie Mănăstirii Sf. Sava din Iaşi.

Biserica satului, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în 1745 de către săteni, din lemn şi cărămidă nearsă. Prima şcoală a fost construită în 1909, iar în 1939 a fost ridicat Căminul Cultural care s-a numit iniţial "Voievodul Mihai I".

În prezent Uricani este unul din cele 13 sate componente ale comunei Miroslava, situat la 5 km de centrul comunal şi separat de municipiul Iaşi prin râul Bahlui. Începând din aprilie 2004, com. Miroslava face parte din Zona Metropolitană Iasi.

Satul Uricani este cunoscut pentru renumita podgorie de vinuri roşii cântate de Păstorel Teodoreanu, pentru rezervaţia floristică "Valea lui David" şi pentru rezervaţia forestieră "Pădurea de stejari".

În 2006, satul Uricani a aniversat 550 de ani de la prima atestare documentară, prilej cu care Asociaţia Culturală "Fii Satului Uricani" i-a reunit într-o atmosferă de sărbătoare pe toţi oamenii de seamă ai satului, răspândiţi în toată ţara sau dincolo de graniţe.


Până în anul şcolar 2004-2005 şcoala a funcţionat într-o veche clădire care a fost abandonată datorită insecurităţii pe care o conferea, fiind expusă pericolului de prabuşire din cauza alunecărilor de teren.

Actualmente şcoala funcţionează într-o clădire nouă, concepută la standarde europene, rezultat al unui proiect definitivat cu ajutorul Băncii Mondiale.
Elevii beneficiază din luna septembrie 2005 de o construcţie nouă, care cuprinde 4 clase şi un laborator, prevăzute cu încălzire centrală şi apă curentă.

Clasa I Hol

Din toamna aceluiaşi an, şcoala a primit denumirea "Miron Barnovschi", după numele domnitorului moldovean.

Numărul mic al şcolarilor - 201, cu cinci clase la gimnaziu (prin cumulare cu gimnaziul Voroveşti) şi două clase în regim simultan la ciclul primar - nu îi determină pe elevi să fie mai puţin interesaţi de învăţătură sau de activităţile extraşcolare. Ei sunt permanent stimulaţi de munca celor 15 cadre didactice titulare din şcoală.

Atât la Testele naţionale, cât şi la tezele cu subiect unic, se evidenţiază întotdeauna şi elevi cu rezultate foarte bune.

Printre absolvenţii şcolii se numără oameni de seamă din toate domeniile vieţii culturale, economice, politice. Aceştia au constituit Asociaţia Culturală "Fii Satului Uricani", care se implică activ în procesul de transformare şi emancipare socială a localităţii, prin mobilizarea şi atragerea locuitorilor la diverse acţiuni. De asemenea, asociaţia stimulează elevii buni la învăţătură prin premii acordate anual.

Galerie foto