Scoala Speciala Sfantu Gheorghe
Sfantu Gheorghe, Covasna

Prezentare

 

        A sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola tanulásban akadályoztatott és szellemileg sérült gyerekek beiskolázását vállalja fel.

       A gyerekek beutalását a Komplex Szakértői Bizottság végzi és irányítja:

            * a 4 éven felüli gyerekeket speciális óvodába

            * a 7/8 éveseket speciális iskolába irányítja.

       A Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola kiváló képességű szakemberek-pszichológusok, szaktanárok, gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytornászok, tanítók, oktató-mesterek-irányításával a következőket nyújtja:

            * speciális oktatás és nevelés az I-VIII osztályos tanulók számára, képességeikhez igazított tantervek alapján, csökkentett létszámú osztályokban.

             * pszichódiagnózis és személyre szabott pszicho-pedagógiai terápiák lehetősége:

                    - beszédhibák javítása és beszédfejlesztés

                    - gyógytorna

                    - pszichoterápia

                    - szakmai irányítás és pályaválasztási tanácsadás.

             * személyre szabott fejlesztési programok a halmozottan fogyatékos gyermekek számára.

             * szakmai előképzés célszerűen felszerelt műhelyekben:

                    - a lányok számára: háztartástan, szabás-varrás, szövés

                    - a fiúk számára: fa- és fémfeldolgozás.

             * közösségi életre való nevelés szakképzett nevelők iranyításával a napközis foglalkozások keretében:

                    - önellátás kialakítása

                    - az új ismeretek és készségek rögzítése és begyakorlása

                    - játék és lazító tevékenységek

                    - kultúrális  tevékenysegek.

         Iskolánk végzősei számára a továbbtanulást biztosítjuk:

                    - Szakiskolai speciális osztályokban

                    - Inasiskolai osztályokban egyéni integráció formájában.

        Iskolánk fő célkitűzései a szellemi és halmozottan fogyatékos tanulóink esélyegyenlőségének biztosítása a tanuláshoz, szakképesítéshez és a társadalomba való beilleszkedéshez.

        Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, forduljon bozalommal intézetünkhöz!

  

      Şcoala Specială Sfântu Gheorghe şcolarizează copii care necesită cerinţe educative speciale.

Copiii sunt înscrişi în instituţiile speciale în urma recomandării Comisiei de Expertiză Complexă:

            * la grădiniţe speciale: de la vârsta de 4 ani

            * la şcoli speciale: de la vârsta de 7/8 ani.

      În Şcoala Specială din Sfântu Gheorghe sub îndrumarea unor echipe de specialişti - psihologi, psihopedagogi, profesori, logopezi, profesori de gimnastică, maiştri, învăţători, educatori - se realizează:

            * instruirea şi educarea specială în clasele I - VIII pe baza programelor adaptate în clase cu un efect redus.

            * psihodiagnoza şi posibilitatea intervenţiilor psiho - pedagogice individualizate:

                    - corectarea tulburărilor de limbaj şi dezvoltarea vorbirii

                    - corectarea deficienţelor fizico - motorice

                    - psihoterapie

                    - orientarea şcolară şi profesională.

            * programe de dezvoltare personalizate în cazul copiilor cu deficienţe asociate multiple

            * pregătirea preprofesională în ateliere bine dotate:

                   - pentru fete: îndeletniciri casnice, croitorie

                   - pentru băieţi: prelucrarea lemnului şi a metalelor

            * educaţie pentru viaţă şi societate oferit în cadrul internatului parţial al şcolii sub îndrumarea cadrelor didactice specializate:

                   - formarea autonomiei personale

                   - activităţi de socializare

                   - fixarea şi automatizarea noilor cunoştinţe şi deprinderi

                   - activităţi ludice şo loisir

                   - activităţi culturale.

      Absolvenţii şcolii noastre pot frecventa:

                  * clase profesionale speciale

                  * clase de ucenici prin integrare individuală.

      Şcoala noastră urmăreşte prin întreaga sa activitate egalizarea şanselor educaţionale şi integrarea socio-profesională a elevilor noştri.

      Dacă credeţi că Vă putem fi de ajutor, apelaţi cu încredere la instituţia noastră!

Galerie foto