Liceul Teoretic "Constantin Noica" Alexandria
Alexandria, Teleorman

Alte date

Finalităţile şcolii

  • Formarea capacităţilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme pe baza interdependenţei cunoştinţelor din diverse discipline;
  • Dezvoltarea competenţelor funcţionale fundamentale pentru reuşita socială şi luarea deciziilor;
  • Dobândirea încrederii în sine;
  • Dezvoltarea capacităţilor de integrare activă în familie, mediul profesional, colectivul de prieteni;