Gradinita cu program prelungit Ardud
Ardud, Satu Mare

Informaţii utile

 Lista locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - ETAPA 1

2024-2025

Nr.crt. Program  Limbă predare Grupa Locuri neocupate
1 NORMAL Maghiară Mare 1
2 NORMAL Maghiară Mijlocie 1
3 NORMAL Maghiară Mică 2
4 NORMAL Română Mare 0
5 NORMAL Română Mijlocie 1
6 NORMAL Română Mică 11
7 NORMAL Română Mică 2

 

Nr.crt. Program  Limbă predare Grupa Locuri neocupate
1 PRELUNGIT Maghiară Mare 2
2 PRELUNGIT Maghiară Mică 11
3 PRELUNGIT Română Mare 2
4 PRELUNGIT Română Mare 0
5 PRELUNGIT Română Mijlocie 2
6 PRELUNGIT Română Mică 15
7 PRELUNGIT Română Mică 6

 

 

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar

în anul școlar 2024-2025,

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD, conform ORDINULUI Nr. 4018/2024 din 15 martie 2024 privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2024-2025,

VĂ INFORMĂM CĂ – începând din 27.05.2024: se realizează ÎNSCRIEREA copiilor de vârstă preșcolară care doresc să frecventeze grădinița noastră începând cu anul școlar 2024-2025.

Programul înscrierii începând cu data de 27.05.2024 pentru depunerea cererilor -fizic, va fi la direcțiune , pe Strada Ștefan cel Mare, Nr..64, zilnic între orele 09.00 – 14.00 sau on-line pe mail-ul grădiniței gppardud@yahoo.com

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Nr. Crt.

Criteriul   specific

1.

Domiciliul părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai preșcolarului să fie în circumscripția unității de învățământ

2.

Locul de muncă al părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai preșcolarului este în vecinătatea unității de învățământ

3.

Existența unor frați/ surori înmatriculați/ înmatriculate în unități școlare din vecinătatea unității de învățământ

4.

Unul din membrii familiei, rude până la gradul III, sunt angajați în învățământ.

 

 

 

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 

Cerere de înscriere Fişă tip.

Copie certificat de naștere al copilului;

Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;

Sentințe/Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);

Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie cu Dovada de vaccinare emisă de doctorul de familie. (doar în septembrie)                

                                                                 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!