Gradinita cu program prelungit Ardud
Ardud, Satu Mare

Prezentare

Bine ati venit!

Gradinita cu Program Prelungit Ardud este o unitate prescolara cu personalitate juridica, avand trei structuri si anume: G.P.N. Nr.1 si Nr.2- cu Program Normal si Program Prelungit, G.P.P.Integretto – cu Program Prelungit si G.P.P. Cetate- cu Program Prelungit, situate pe raza localitatii Ardud in patru cladiri distincte.

 

În anul școlar 2023-2024 de serviciile gradinitei beneficiaza un numar de 163 de copii, cuprinsi in 9 grupe dintre care: 6 grupe cu predare in limba romana si 3 grupe cu predare in limba maghiara, din care 3 grupe cu program normal, 6 grupe cu program prelungit .

 Gradiniţa cu Program Prelungit Ardud oferă un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare, un învăţământ modern, care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc. Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia. 

VIZIUNEA

" Strategia UE în domeniul educației și formării profesionale se axează pe învățarea pe tot parcursul vieții,

pe mobilitate,pe calitatea și eficiența educației, precum și pe echitate, egalitate și inovare. "

Pornind de la acest obiectiv major, societatea românească pune accent pe educaţia timpurie şi pe asigurarea calităţii în învăţământul preprimar. La nivelul de bază suntem noi, cei care transformăm în comportamente măsurabile şi descriptori de performanţă jaloanele Reformei Educaţionale.

Preşcolarii sunt primii beneficiari ai investiţiilor societăţii, dar şi viitorii adulţi, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societăţii.

Ne dorim ca, prin tot ce facem, să dobândim statutul de grădiniţă de referinţă în oraşul nostru, spre binele întregului colectiv.

 

MISIUNEA

  • Misiunea noastra este aceea de ’’a construi’’ o unitate de învăţământ cu valori europene.
  • Asigurarea accesului la o educaţie complex şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și materială , apartenenţa etnică sau religioasă.
  • Crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieții într-un cadru modern, corespunzător normelor și valorilor europene.
  • Ridicarea nivelului calitativ al instituţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare şi dezvoltare profesională în vederea asigurării calităţii în unitate.
  • Aplicarea prevederilor tuturor normelor normelor legale şi acţiunea în sensul reformei învăţământului românesc.
  • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizarea fiecărui participant la actul educativ.