Liceul Teoretic "Lascar Rosetti" Raducaneni
Raducaneni, Iasi

Informaţii utile

COMUNA RĂDUCĂNENI:

Comuna Răducănenieste situată în partea de SE a judeţului Iaşi, la 45 Km de Iaşi, pe DN28. Context socio-economic al localităţii:

Progresele înregistrate în ultimii ani atât economice cât şi sociale, a schimbat aspectul localităţii, conturându-se tendinţe urbanistice, rezultatul referedum-ului realizat fiind în proporţie de 85% pentru o localitate urbană. Populaţia comunei depăşeşte cifra de 7000 de locuitori, din care mare parte se ocupă cu agricultura, iar în ce priveşte religia, 70 % sunt catolici şi 30% ortodocşi. Din populaţia comunei Răducăneni peste 1500 copii reprezintă populaţia şcolară, care frecventează cursurile unităţilor şcolare din comună, acestea fiind reprezentate de: Liceul teoretic „Lascăr Rosetti",Şcoala generală I-VIII Bohotin, Şcoala generală „Dimitrie Goian" Bazga, Grădiniţa cu P.P.Răducăneni. Grădiniţa cu P.N.Răducăneni şi Grădiniţele din satele componente.

Structura populaţiei şcolare din comuna Răducăneni, se prezintă astfel:

Cicluri de înv.

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Liceal + SAM

Total

Nr. elevi total

d.c.-Răducăneni

- Bohotin

- Bazga

- Roşu

306

236

25

25

20

453

278

84

56

35

427

301

64

-

62

324

324

-

-

-

1510

1139

173

81

117