Liceul Teoretic "Lascar Rosetti" Raducaneni
Raducaneni, Iasi

Dotări

BAZA MATERIALĂ

- 20 săli de clasa

- laborator informatică

- laborator chimie

- centru de documentare şi informare

- sala de sport

- laborator de fizică