Gradinita cu program prelungit "Sf. Sava" Iasi
Iasi, Iasi

Oferta educaţională

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. SAVA” IAȘI
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2022-2023
NR.1133/14.09.2022
Informații generale
Grădiniţa P.P. “Sf. Sava” este situată în zona centrală a Iaşului, în vecinătatea şcolilor “Gh. Asachi”, “Carmen Silva”, a Liceului “V. Alecsandri”, a Liceului de Artă” O.Botez”, a obiectivelor culturale Teatrul Naţional” V.Alecsandri”, Teatrul “Luceafărul”, Primăria şi Prefectura Municipiului.
Grădiniţa P.P. “Sf. Sava” funcționează din anul 1951 ca intituție de învățământ preșcolar de stat cu personalitate juridică. Gradinița a funcționat o perioadă cu grupe având program cu orar normal și purtând denumirea de Gradinița P.P. nr.5, Iași .
Denumirea gradiniței s-a modificat în anul 1998 cu denumirea de Grădinița P.P. „Sf. Sava” Iași, o grădiniță primitoare, deschisă nevoilor copiilor și comunității, un loc în care toți membrii instituției alcătuiesc o mare familie specializată în educație și formare, un loc în care pregătim pe copii pentru a răspunde provocărilor societății moderne, încurajându-i să învețe permanent, ajutându-i să-și dezvolte competențe de viață: conștiința de sine, autocontrolul, atenția, reziliența și gândirea critică.
Serviciile educaţionale de educaţie preșcolară se adresează următorilor beneficiari:
- beneficiari primari: preşcolari cu vârste cuprinse între: 3 ani – 6 ani;
- beneficiari secundari: familiile preşcolarilor;
- beneficiari terţiari: comunitatea locală, societatea în general.
Grădinița noastră pune la dispoziţia copiilor o clădire modernă ce are două nivele, dotată cu toate utilităţile necesare. Din dotare fac parte: 10 săli de grupă frumoase, mobilier nou, modern și plăcut colorat; două table interactive, material didactic şi mijloace de invăţămant actualizate; o sală de gimnastică, un cabinet logopedic, sală de mese, 5 dormitoare, spălătorie, centrală proprie, cabinet medical.
Grădiniţa asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor, mediu sigur în care copiii vor fi educaţi, iubiţi, îngrijiţi cât timp părinţii sunt antrenaţi în alte activităţi. Ca punct tare apreciem plasarea grădiniţei într-o zonă centrala, relativ liniștită, în apropierea domicilului copiilor sau a locurilor de muncă al părințlor. Grădiniţa dispune și de o minibibliotecă ce conţine volume din literatura clasică şi universală, cărţi de specialitate pentru pregătirea şi instruirea cadrelor didactice şi nu în ultimul rând, cărţi de literatură pentru copii. Fiecare grupă este dotată cu câte o minibibliotecă care conține cărți pentru copii. Demersul didactic este deservit de 20 cadre didactice titulare, pasionate și devotate, cu gradul I, II şi definitivat, ceea ce denotă o înaltă ţinută profesională, şi de 13 cadre administrative ce asigură îngrijirea şi securitatea copiilor pe tot parcursul programului alături de cele două asistente medicale.
Misiunea grădiniței noastre:
· să fie un partener de încredere pentru fiecare familie în procesul de educare a copiilor în vederea formării şi pregătirii lor pentru un start bun la şcoală și viață;
· să contribuie la formarea şi educarea preşcolarilor urmărind cu atenţie, talentele şi aptitudinile fiecărui copil pentru a le pune în valoare;
· să devină un spaţiu în care copilăria să fie frumoasă şi fericită pentru fiecare copil;
Viziunea:
“Asigurarea, pentru toţi copiii din zona centrală şi limitrofă zonei centrale a Municipiului Iaşi, a unui act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative a copiilor, a unor copii sănătoşi, veseli, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.”
Misiune- Viziune- Valori
Dorim ca timpul trăit in grădiniţa noastră să fie pentru toţi, dar in special pentru copii, o experienţă fericită şi pozitivă din care să iasă cu resursele necesare pentru a deveni intr-adevăr oameni realizaţi şi pentru a trăi ca atare cu demnitate. Dorim să oferim o educaţie de calitate.
Valori
Grădinița “Sf. Sava” oferă copiilor opurtunități de dezvoltare și afirmare personală printr-un proces de învățământ, construit în jurul nevoilor și posibilităților lor de formare, stimulând în același timp performanța și participarea la viața comunității.
Profesionalism
Respect
Inovație
Implicare
Responsabilitatee
Integritate
Cooperare
Mediul educațional
Mediul educaţional asigurat în grădiniţa noastră facilitează dezvoltarea liberă a copilului şi pune în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Mobilierul este adecvat particularităţilor de vârstă, măsuţele sunt modulare (uşor poate fi amenajat în funcţie de tipul de activitate) scăunelele sunt cu spătar. Mediul este pregătit pe centre de interes încât să permită copiilor o explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu adulţii. Spaţiul răspunde cerinţelor minimale pentru învăţământul preşcolar. Sunt asigurate cerinţele foarte bune privind asigurarea condiţiilor igienice în spaţiile sanitare, pentru servirea hranei.
Materialele puse la dispoziţie asigură desfăşurarea educaţiei sanitare, ecologice, rutiere, PSI.
Copiilor li se permite accesul la materialele din sala de grupă şi folosirea acestora conform specificului preşcolar. Materialele şi jucăriile sunt aranjate pe rafturi joase astfel încât copiii să aibă uşor acces la ele.
În unitatea noastră își desfășoară activitatea 222 de copiii, îndrumați de 20 de cadre didactice calificate și Media de vârstă este de 40 de ani, ceea ce denotă un colectiv professional în plină manifestare a potențialului professional.
Oferta educaţională are acoperire cu oferta umană calificată, raportată la planul de şcolarizare: pentru 10 grupe - program prelungit există douăzeci de cadre didactice calificate în specializarea “educatoare”/pedagogia învăţământului preşcolar, interesate de perfecționarea lor continuă; 8 îngrijitoare – personal nedidactic, 3 muncitori calificați (fochisti pentru 2 ½ normă, 2 muncitori calificați (bucatari pentru servirea hranei copiilor), 1 muncitor calificat (spălătoreasă), 1 administrator financiar, 1 administrator partrimoniu, un secretar cu ½ normă.
Personal colaborator: 2 cadre medicale (asistente medicale), 1 medic pediatru cu ¼ normă, 1 consilier școlar ½ normă.
Categoriile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ sunt:
1. Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline);
2. Jocurile şi activităţile didactice alese;
3. Activităţi de dezvoltare personală.
 Activități pe domenii experiențiale: Limbă și comunicare, Științe, Om și societate, Estetic și creative, Psihomotric
 Jocuri și activități didactice alese. Aceste activități sunt desfășurate pe centre de interes:
Artă, Bibliotecă, Construcții, Știință, Joc de rol, Nisip și apă.
Activități desfășurate cu preșcolarii
 Activități de dezvoltare personală: Rutine, tranziții, activități pentru copiii cu abilități înalte;
Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii - activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor - sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale lui şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.
Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ la nivel preşcolar sunt: jocul, (ca joc liber, dirijat sau didactic), activităţile didactice de învăţare.
Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme iar ordinea prezentării nu are nici o legătură cu momentul din anul şcolar când pentru o temă sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte:
1. Cine sunt/ suntem?;
2. Când, cum şi de ce se întâmplă?;
3. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?;
4. Cum planificăm/ organizăm o activitate?;
5. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?;
6. Ce şi cum vreau să fiu?
Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează a se derula cu copiii.
Programele şi proiectele educative sunt un prilej de implementare a unor activităţi extracurriculare specifice, dar şi de participare a copiilor preşcolari cu lucrări, la diferite competiţii naţionale şi internaţionale. Calitatea activităţilor educative este, în mod firesc, produsul unei interrelaţionări pozitive la nivelul tuturor partenerilor educaţionali.
Activitățile extracurriculare sunt constituite din spectacole, concursuri, competiții, plimbări, excursii, vizite tematice, drumeții, serbări etc.
În acest an școlar, activitățile extrașcolare și extracurriculare se desfășoară cu toate măsurile de igienă și distanțare socială. Astfel, teatrul de păpuși va fi prezent doar în anotimpul cald, în curtea grădiniței, iar drumețiile se vor realiza în grupuri mici, în spații deschise.
Activități extracurriculare
Curtea grădiniței a fost renovată și adaptată nevoilor copiilor. Astfel s-a creat un spațiu de joacă cu aparate și un teren de joacă unde se pot desfășura numeroase activități.
RELAŢII CU COMUNITATEA
a) ÎN PLAN EDUCATIV
 I.S.J. Iaşi - sprijin logistic, consiliere, stimulare;
 C.C.D. Iaşi - sprijin profesional (perfecţionări);
 C.J.R.A.E. - integrarea copilului în clasa pregătitoare şi prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire, consiliere, testarea preşcolarilor din grupele mari;
 Familia - sprijin educaţional, material, financiar;
 Şcoala – parteneriat educaţional;
Curtea grădiniței
 Organizaţii neguvernamentale, fundaţii, instituţii de artă, cultură, religie.
b) ÎN PLAN SOCIAL
 Mass-media-Popularizarea activităţilor din cadrul grădiniţei;
 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași-partener în
derularea proiectului educațional ”Traista cu sănătate”, program ce promovează un stil de viață sănătos;
 D.S.P. Iaşi (asistenţă de specialitate),
 Ministerul de Interne (concursuri tematice, întîlniri cu invitaţi din poliţia rutieră),
 I.S.U. Iași (servicii în combaterea şi prevenirea incendiilor-sprijin educativ –vizite, simulări);
c) ÎN PLAN FINANCIAR
 I.S.J. Iaşi – consiliere şi sprijin în obţinerea fondurilor;
 Primăria Municipiului Iaşi - alocarea de fonduri pentru investiţii capitale şi de întreţinere, dotări cu mijloace fixe;
 Asociația părinților– sponsorizări, dotări;
 Agenţi economici – sponsorizări, dotări, efectuări de lucrări.
COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII
Oferta de servicii pentru preșcolarii grădiniței se bazează pe o gamă largă de activităţi atractive:
ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV – EDUCATIVE
 Jocuri și activităţi liber- alese
 Activităţi pe domenii experiențiale:
 educarea limbajului
 educaţie pentru ştiinţă (matematică, cunoaşterea mediului)
 educaţie pentru societate (educaţie moral-civică, educaţie practică, activităţi casnice)
 educaţie estetică (educaţie muzicală, educaţie artistico-plastică)
 educaţie psiho-motorie (educaţie fizică, sport)
 Jocuri și activități creative
Oferta de servicii pentru copiii din grădiniţa noastră se bazează pe o gamă de activităţi opţionale care sunt desfăşurate cu cadrele didactice din unitate („Micul creștin”, „Micii artiști”, „Armonie în muzică”, „English Fun”).
Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Opţionalele pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei.
Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoare urmând a fi avizată de către inspectorul școlar pentru educați Activităţile opţionale au menirea de a descoperi şi dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai târziu.
De asemenea, în cadrul grădiniței se derulează următoarele proiecte educaționale în parteneriat cu organizațiile de părinți, proiecte ce sunt susținute de cadrele didactice din grădiniță și care au menirea să satisfacă interesele particulare, să contribuie la îmbogățirea bagajului de cunoștințe și să stimuleze înclinațiile și aptitudinile individuale ale preșcolarilor:
 Proiectul ,,Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși”
 Proiectul ”Citește-mi 100 de povești!”
 Proiectul ”Cărți în dar”
 Proiectul ”Împreună pentru dezvoltarea copiilor noștri!”
 Campania SNAC ”Săptămâna legumelor și fructelor donate”
 Proiectul ”Moș Crăciun pentru o zi”
 Proiectul ”Clubul copiilor talentați”- Ateliere de dezvoltare personală:Cerc de limba engleză, Cerc de dans, Sah, Pian, MindLab.
 Proiectul Ecotic Bat ”Și cei mici fac fapte mari!”
Activități extrașcolare
 Vizionări spectacole, teatru, film, divertisment, etc.
 Vizite/excursii: la muzee, Grădina Botanică, locuri de distracții etc.
 Participări la concursuri locale, județene și regionale, serbări, Zilele grădiniței etc.
 PROIECTE :  Festivalul “De la lume adunate și-napoi la lume date” ediția a VII-a;
 ,,O jucărie, o bucurie” , „Campania de Crăciun”, ,,Suflet pentru suflet” în cadrul Programului SNAC.
 Proiectul Erasmus+ KA220-”Improving the Pedagogical and ICT skills of Pre-School Teachers and Educators in the Digital Era PreEdTech”, desfășurat în parteneriat cu Școala Primară EuroEd Iași și unități de învățământ din Lituania, Turcia, Spania, Italia;
ACTIVITATEA CU PĂRINŢII
Colaborarea grădiniţă-familie vizează, îndeosebi, o mai bună implicare a familiei în activitatea grădiniţei.
Ştim că efortul nostru este doar o parte din ceea ce înseamnă viaţa şi dezvoltarea unui copil şi că rolul esenţial îl are familia. Şi mai ştim şi cât de important este pentru un copil ca exprienţa sa de viaţă să
fie una coerentă, sincronizată – pentru ca cele două lumi în care trăieşte – acasă şi la grădiniță – să fie, de fapt, una singură: lumea copilariei sale. De aceea gradiniţa îşi propune să îi implice activ pe părinţii uneori prea ocupaţi prin:
 Informări ale părinţilor pe tema reformei curriculare; prezentarea Planului cadru pentru învăţământul preşcolar; Programa activităţilor instructiv-educative, etc.
 Consultări ale părinţilor privind orientarea pentru curriculum-ul la decizia şcolii, structurarea orarului, etc.
 Întruniri ale Comitetului de părinţi.
 Activităţi lunare cu părinţii şi un specialist din diverse domenii de interes: consilier, psiholog etc.
 Întâlniri individuale cu părinţii având ca subiect consilierea psiho-pedagogică, marcarea progreselor copiilor etc.
 Ateliere de lucru;
 Lectorate;
 Lecții demonstrative.
Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale
Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniţei cu program prelungit „Sf. Sava” propunem următoarea strategie:
Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaţionale:
a. Informarea publicului/ comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei;
b. Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădiniţei cu program prelungit „Sf. Sava” şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul acestei grădiniţe.
În acest sens, responsabilii cu activitatea de relaţii publice din cadrul grădiniței vor elabora o strategie de promovare a ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2022 – 2023.
 promovare indirectă prin:
- intermediul instituţiilor mass-media, emisiuni radio (Radio, articole de presă scrisă, etc, unde grădiniţa şi-a făcut cunoscute strategiile de derulare şi dezvoltare a ofertei educaţionale;
- intermediul Internetului (site-ul grădiniţei)
 promovarea directă prin invitarea /participarea unor invitaţi, reprezentanţi din diferite instituţii, părinţi, prietenii copiilor.
Pentru ca ambele direcţii de promovare să se desfăşoare în condiţii de calitate şi să se supună celor mai exigente cerinţe profesionale, responsabilii cu activitatea de relaţii publice, au dezvoltat o campanie specială de concepere şi editare a materialelor promoţionale: flyere.
Strategia de promovare va fi construită pe două direcţii, şi anume :
 pliante, flayere, materiale video de prezentare a grădiniţei, prezentări Power-Point (CD de prezentare);
 Pentru anii următori ne vom intensifica modalităţile de promovare a ofertei educaţionale, proiectându-ne activităţi noi pe lângă cele prezentate anterior;
 Organizarea şi participarea la manifestaţii ştiinţifice locale, judeţene şi naţionale (comunicări ştiinţifice);
 Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire şi educaţie care se desfăşoară în cadrul Grădiniţei cu program prelungit „Sf. Sava” Iași;
 În condiţiile unui sistem concurenţial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniţei şi de stabilire a unor relaţii directe cu viitorii potenţiali beneficiari/părinţi. Se impune planificarea atentă a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii care vor avea un caracter permanent şi vom folosi o gamă largă de mijloace: anunţuri la radio, interviuri, reportaje realizate cu alţi părinţi, broşuri, pliante.
Trebuie identificate căile prin care grădiniţa și-a obţinut recunoaşterea locală, printre acestea putând fi remarcate:
 calitatea serviciilor educaţionale;
 competenţa cadrelor didactice;
 gradul de satisfacţie al beneficiarilor;
 cadrul ambiental;
 resursele materiale ale grădiniţei;
 mediul relaţional/de comunicare stabilit între grădiniţă şi familie.
PROGRAMUL ZILNIC
 7.00 - 8.30 - Sosirea (primirea ) copiilor/Întâlnirea de dimineață, Jocul liber;
 8.30 - 9.30 - Micul dejun;
 9.30 - 11.30- Activităţi liber-alese și activități pe domenii experiențiale;
 11.30 - 13.00 – Jocuri si activităţi liber-alese;
- Activităţi educative şi activități de dezvoltare personală;
– Activități de dezvoltare personală, Masa de prânz (meniul va fi afişat la începutul fiecărei săptămâni);
 13.00 -15.30 - Odihna copiilor;
 15.30 - 16.00 – Gustarea (servirea suplimentului);
 16.00 - 17.00 - Activităţi liber-alese și activități pe domenii experiențiale;
 17.00 - 17.30 - Plecarea copiilor.
Plan de marketing
An școlar 2022- 2023
1. Scurt istoric
Grădiniţa PP “Sf. Sava” funcționează din anul 1951 ca intituție de învățământ preșcolar de stat cu personalitate juridică. Gradinița a funcționat o perioadă cu grupe având program cu orar normal și purtând denumirea de Grădinița P.P. nr.5, Iași .
Denumirea gradinitei s-a modificat in anul 1998 cu denumirea de Grădinița P.P. „Sf. Sava” Iași, o grădiniță primitoare, deschisă nevoilor copiilor și comunității, un loc in care toți membrii instituției alcătuiesc o mare familie specializată în educație și formare, un loc în care îi pregătim pe copii pentru a răspunde provocărilor societății moderne, încurajându-i să învețe permanent, ajutându-i să-și dezvolte competențe de viață: conștiința de sine, autocontrolul, atenția, reziliența și gândirea critică.
Spațiul educațional este adaptat particularităților de vârstă și intereselor manifestate de copii, iar atmosfera este veselă și primitoare.
2. Date generale
Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit “Sf. Sava” Iași
Profilul unității: învățământ preșcolar
Adresă: Str. Sf. Sava, Nr. 9, Iași
Telefon/ FAX : 0232 233379
Email: gradinitasfsava@yahoo.com
www.facebook.com/gradinitasfsava
3. Misiune- Viziune- Valori
Misiunea grădiniței noastre: să fie un partener de încredere pentru fiecare familie în procesul de educare a copiilor în vederea formării şi pregătirii lor pentru un start bun la şcoală și viață; să contribuie la formarea şi educarea preşcolarilor urmărind cu atenţie, talentele şi aptitudinile fiecărui copil pentru a le pune în valoare; să devină un spaţiu în care copilăria să fie frumoasă şi fericită pentru fiecare copil.
În viziunea noastră, Grădinița P.P. „Sf. Sava” asigură pentru toţi copiii din zona centrală şi limitrofă zonei centrale a Municipiului Iaşi, a unui act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative a copiilor, a unor copii sănătoşi, veseli, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
Dorim ca timpul trăit in grădiniţa noastră să fie pentru toţi, dar in special pentru copii, o experienţă fericită şi pozitivă din care să iasă cu resursele necesare pentru a deveni intr-adevăr oameni realizaţi şi pentru a trăi ca atare cu demnitate. Dorim să oferim o educaţie de calitate.
Valorile promovate de grădinița noastră sunt:
 Profesionalismul de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate;
 Integritatea de a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a aționa onest în gând și în faptă.
 Cooperarea- a avea grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilați, a te implica în proiecte de echipă, conștientizându-ți lcul și rolul în cadrul acestuia.
 Respectul- a avea considerație față de oameni, autorități, față de proprietate și nu în ultimul rând, față de propria persoană.
 Responsabilitate- a duce la îndeplinire cu consecvență, obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.
 Autodisciplină- a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri, și a avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce mai bun în fiecare împrejurare;
 Inovație- a fi pro- activ, a identifica situațiile problematice și concepe strategii personalizate de abordare și soluționare a acestora.
 Implicare- a asigura realizarea proiectelor prin contrainteresarea tuturor membrilor organizației școlare.
 Excelență- a obține cel mai înalt nivel de eficiență prin profesionalism, responsabilitate și conduită profesională bazată pe standarde morale autentice.
4. Ce ne propunem?
 Considerăm că pentru copil nu este suficient să fie dezvoltat doar din punct de vedere rațional (IQ), ci e important să învețe să comunice și să relaționeze și să aibă repere morale și spirituale . Ne propunem o abordare nouă și continuă a educației copilului prin integrarea celor 3 dimensiuni esențiale umane și mentale, emoționale și spirituale, având în vedere următoarele:
 Dezvoltarea Creativității și a Gândirii prin asimilarea responsabilă a cunoștințelor potrivit fiecarui nivel de vârstă
 Dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale prin încurajarea copilului să-și exprime emoțiile, să exploreze, să încerce, să descopere și să învețe chiar și din greșeli..
 Cultivarea inteligenței spirituale si a bucuriei a copilului într-un spirit unitar pe baza valorilor creștine.
 Cultivarea spiritului de lucru în echipă si a Leadership-ului prin joc si inițiative.
 Descoperirea propriilor talente și dezvoltarea unei imagini pozitive despre sine.
5. Cum facem?
 Promovăm demersuri didactice creative și inovative care încurajează dezvoltarea abilităţilor individuale ale copilului pentru conturarea unui om complet: o minte luminată şi un suflet curat într-un trup sănătos.
 Organizăm procesul educațional centrat pe copil astfel încât să provoace fiecare copil să se depășească.pe sine însuși și să descopere bucuria cunoașterii.
 Promovăm valorile și comportamentele creștine în relaționare și comunicare.
 Prețuim și ne bucurăm de orice rezultate și nu încurajăm competitivitatea între copii.
 Colaborăm și comunicăm onest și sincer cu părinții într-un parteneriat activ și conștient în beneficiul copilului.
 Punem accent pe asimilarea cunostintelor prin explorare, exerciții și joc.
Activitatea se desfașoară în conformitate cu Curriculumul pentru educația timpurie aprobat de Ministerul Educației Nationale, fiind personalizat și adaptat în funcție de nivelul de vârstă și de dezvoltare.
Director,
Prof. Dănilă Simona