Gradinita cu program prelungit "Sf. Sava" Iasi
Iasi, Iasi

Prezentare

Grădiniţa cu program prelungit “Sf. Sava”, Iași 
„Este datoria fiecărei ființe umane să privească cu atenție în interiorul
său, să se vadă așa cum este și să nu precupețească niciun efort pentru a-și
îmbunătăți mintea, sufletul și trupul.”
(Mahatma Gandhi) SCURT ISTORIC
Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Sava” este o instituție educațională situată în zona centrală a Iaşului care funcționează din anul 1954 ca instituție de învățământ preșcolar de stat cu personalitate juridică, inițial purtând denumirea de Gradinița cu program prelungit nr.5, Iași.
Denumirea gradiniței s-a modificat în anul 1998 cu denumirea de Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava”, o grădiniță primitoare, deschisă nevoilor copiilor și comunității, un loc în care toți membrii instituției alcătuiesc o mare familie specializată în educație și formare, un loc în care îi pregătim pe copii pentru a răspunde provocărilor societății moderne.
Grădiniţa PP „Sf. Sava” este situată, în vecinătatea şcolilor „Gh. Asachi”, „Carmen Sylva”, a Liceului „V. Alecsandri”, a Liceului de Artă „O.Botez”, a obiectivelor culturale Teatrul Naţional „V.Alecsandri”, Teatrul „Luceafărul”, Primăria şi Prefectura Municipiului. Corpul de clădire A figurează ca monument istoric la nr 1242, cod IS-II-B-04050/casa/ sf sec XIX pe lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii - Institutul Național al Patrimoniului. Gardul care delimitează curtea unității este realizat în perioada interbelică..
În decursul anilor 2003-2007 au fost reabilitate doua corpuri de clădire, corpul A - monument istoric si corpul B s-a mansardat. În anul 2007 a fost dată în funcţiune centrala termică. Corpul C cu destinație „Bloc alimentar,” a fost demolat în anul 2006, iar în iunie 2008 au fost demarate lucrările de construcție la acest corp.
Anul școlar 2012-2013 a fost perioada în care grădiniţa a fost structura Liceului „V. Alecsandri” Iaşi, iar proiectul de construcție a fost modificat de către Primăria Iași prin renunțare la blocul alimentar, spațiul fiind destinat în totalitate activităților instructiv-educative.
La data 1 septembrie 2013 unitatea și-a recăpătat personalitatea juridică.
STADIUL ACTUAL
Unitate de învățământ preșcolar funcționează în prezent cu 10 grupe și oferă servicii educaționale unui număr de 222 de preșcolari, prin intermediul a 20 de cadre didactice titulare, pasionate și devotate, cu gradul didactic I şi gradul didactic II, ceea ce denotă o înaltă ţinută profesională și 13 cadre administrative ce asigură îngrijirea şi securitatea copiilor pe tot parcursul programului alături de cele două asistente medicale.
Grădinița pune la dispoziţia copiilor preșcolari o clădire modernă ce are două nivele, dotată cu toate utilităţile necesare și cuprinde 10 săli de grupă frumoase, mobilier nou, modern și plăcut colorat,
cinci dormitoare, o sală pentru servit hrana copiilor, șase grupuri sanitare pentru copii, patru grupuri
sanitare pentru personal, cabinet medical, un cabinet director, un cabinet adminstrator patrimoniu , un
cabinet contabilitate, două săli unde se desfăşoară activităţile opţionale şi educative, un cabinet consilier
școlar, spălătorie şi oficii bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare, spațiu centrală termic.
Grădiniţa dispune de o bibliotecă ce conţine volume din literatura clasică şi universală, cărţi de
specialitate pentru pregătirea şi instruirea cadrelor didactice şi nu în ultimul rând, cărţi de literatură pentru
copii.
Fiecare grupă este dotată cu câte o minibibliotecă care conține cărți pentru copii.
Materialul didactic, cele două table interactive, seturile de planşe şi jocuri şi celelalte material și
mijloace didactice actualizate din dotarea grădiniţei contribuie la desfăşurarea unui proces didactic de
calitate.
Grădinița dispune de un parc de joacă ce face parte din curtea grădiniței și un teren de sport.
Parcul este amenajat cu aparate de joacă pentru copii.
Grădinița are 5 săli de grupă multifuncţionale; aici se desfăşoară atât activităţile didactice cât şi
somnul de după amiază al copiilor dar și 4 săli de grupă cu dormitor separat. Grupele sunt dotate cu
mobilier nou și dispun de: laptopuri/calculatoare cu conexiune la internet, DVD-uri, imprimante, sisteme
audio – video, televizoare smart, videoproiectoare,mese luminoase, laminatoare, seturi de planşe, jocuri
didactice, jucării şi alte mijloace ce contribuie la desfăşurarea procesului instructiv – educativ din
grădiniţă.
Grădinița “Sf. Sava” oferă copiilor opurtunități de dezvoltare și afirmare personală printr-un
proces de învățământ, construit în jurul nevoilor și posibilităților lor de formare, stimulând în același timp
performanța și participarea la viața comunității.
Misiunea grădiniței noastre:
· să fie un partener de încredere pentru fiecare familie în procesul de educare a copiilor în
vederea formării şi pregătirii lor pentru un start bun la şcoală și viață;
· să contribuie la formarea şi educarea preşcolarilor urmărind cu atenţie, talentele
şi aptitudinile fiecărui copil pentru a le pune în valoare;
· să devină un spaţiu în care copilăria să fie frumoasă şi fericită pentru fiecare copil;
Viziunea:
“Asigurarea, pentru toţi copiii din zona centrală şi limitrofă zonei centrale a Municipiului
Iaşi, a unui act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative a
copiilor, a unor copii sănătoşi, veseli, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare
şi la orice situaţie în viaţă.”
RELAŢII CU COMUNITATEA
a) ÎN PLAN EDUCATIV
 I.S.J. Iaşi - sprijin logistic, consiliere, stimulare;
 C.C.D. Iaşi - sprijin profesional (perfecţionări);
 C.J.R.A.E. - integrarea copilului în clasa pregătitoare şi prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire, consiliere, testarea preşcolarilor din grupele mari;
 Familia - sprijin educaţional, material, financiar;
 Şcoala – parteneriat educaţional;
 Organizaţii neguvernamentale, fundaţii, instituţii de artă, cultură, religie.
b) ÎN PLAN SOCIAL
 Mass-media-Popularizarea activităţilor din cadrul grădiniţei;
 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași-partener în
derularea proiectului educațional ”Traista cu sănătate”, program ce promovează un stil de viață sănătos;
 D.S.P. Iaşi (asistenţă de specialitate),
 Ministerul de Interne (concursuri tematice, întîlniri cu invitaţi din poliţia rutieră),
 I.S.U. Iași (servicii în combaterea şi prevenirea incendiilor-sprijin educativ –vizite, simulări);
c) ÎN PLAN FINANCIAR
 I.S.J. Iaşi – consiliere şi sprijin în obţinerea fondurilor;
 Primăria Municipiului Iaşi - alocarea de fonduri pentru investiţii capitale şi de întreţinere, dotări cu mijloace fixe;
 Asociația părinților– sponsorizări, dotări;
 Agenţi economici – sponsorizări, dotări, efectuări de lucrări.
COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII
Oferta de servicii pentru preșcolarii grădiniței se bazează pe o gamă largă de activităţi atractive:
ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV – EDUCATIVE
 Jocuri și activităţi liber- alese
 Activităţi pe domenii experiențiale:
 educarea limbajului
 educaţie pentru ştiinţă (matematică, cunoaşterea mediului)
 educaţie pentru societate (educaţie moral-civică, educaţie practică, activităţi casnice)
 educaţie estetică (educaţie muzicală, educaţie artistico-plastică)
 educaţie psiho-motorie (educaţie fizică, sport)
 Jocuri și activități creative
Oferta de servicii pentru copiii din grădiniţa noastră se bazează pe o gamă de activităţi opţionale care sunt desfăşurate cu cadrele didactice din unitate („Micul creștin”, „Micii artiști”, „Armonie în muzică”, „English Fun”).
Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Opţionalele pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei.
Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoare urmând a fi avizată de către inspectorul școlar pentru educați Activităţile opţionale au menirea de a descoperi şi dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai târziu.
De asemenea, în cadrul grădiniței se derulează următoarele proiecte educaționale în parteneriat cu organizațiile de părinți, proiecte ce sunt susținute de cadrele didactice din grădiniță și care au menirea să satisfacă interesele particulare, să contribuie la îmbogățirea bagajului de cunoștințe și să stimuleze înclinațiile și aptitudinile individuale ale preșcolarilor:
 Proiectul ,,Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși”
 Proiectul ”Citește-mi 100 de povești!”
 Proiectul ”Cărți în dar”
 Proiectul ”Împreună pentru dezvoltarea copiilor noștri!”
 Campania SNAC ”Săptămâna legumelor și fructelor donate”
 Proiectul ”Moș Crăciun pentru o zi”
 Proiectul ”Clubul copiilor talentați”- Ateliere de dezvoltare personală:Cerc de limba engleză, Cerc de dans, Sah, Pian, MindLab.
 Proiectul Ecotic Bat ”Și cei mici fac fapte mari!”
Activități extrașcolare
 Vizionări spectacole, teatru, film, divertisment, etc.
 Vizite/excursii: la muzee, Grădina Botanică, locuri de distracții etc.
 Participări la concursuri locale, județene și regionale, serbări, Zilele grădiniței etc.
 PROIECTE :  Festivalul “De la lume adunate și-napoi la lume date” ediția a VII-a;
 ,,O jucărie, o bucurie” , „Campania de Crăciun”, ,,Suflet pentru suflet” în cadrul Programului SNAC.
 Proiectul Erasmus+ KA220-”Improving the Pedagogical and ICT skills of Pre-School Teachers and Educators in the Digital Era PreEdTech”, desfășurat în parteneriat cu Școala Primară EuroEd Iași și unități de învățământ din Lituania, Turcia, Spania, Italia;
PROGRAMUL ZILNIC
 7.30 - 8.30 - Sosirea (primirea ) copiilor/Întâlnirea de dimineață, Jocul liber;
 8.30 - 9.30 - Micul dejun;
 9.30 - 11.30- Activităţi liber-alese și activități pe domenii experiențiale;
 11.30 - 13.00 – Jocuri si activităţi liber-alese;
- Activităţi educative şi activități de dezvoltare personală;
– Activități de dezvoltare personală, Masa de prânz (meniul va fi afişat la începutul fiecărei săptămâni);
 13.00 -15.30 - Odihna copiilor;
 15.30 - 16.00 – Gustarea (servirea suplimentului);
 16.00 - 17.00 - Activităţi liber-alese și activități pe domenii experiențiale;
 17.00 - Plecarea copiilor.
Grădiniţa este locul unde COPILĂRIA, cu farmecul ei, este la ea acasă şi unde fiecare copil este călăuzit pe propriul drum, pentru a creşte frumos, este un centru de resurse şi de servicii educaţionale oferite copiilor şi comunităţii, cu scopul de a facilita autocunoaşterea, inteligența emoţională şi dezvoltarea personală. Perfecționărea cadrelor didactice în concordanță cu nevoile educabililor și a societății actuale într-un continuu proces de învățare și cooperare, valorificarea competenţelor însuşite în cadrul proiectelor europene, dezvoltarea unui parteneriat real cu părinții, organizații nonguvernamentale și comunitatea locală în vederea menținerii și dezvoltării grădiniței pentru viitorul comunității.