Gradinita cu program prelungit "Voinicel" Chitila
Chitila, Ilfov

Oferta educaţională

OFERTA EDUCAŢIONALÃ

un spaţiu modern de desfãşurare a activitãţilor instructiv –educative;

● oportunitatea de a dobândi cunoştinţe in cadrul CDS

●calculatoare ce pot fi folosite interdisciplinar;

● posibilitatea de a participa la excursii;

●implicarea copiilor în activitãţi extraşcolare