Scoala Gimnaziala Homocea
Homocea, Vrancea

Profesorii noştri

Colectivele de elevi din cele 6 unități școlare de pe raza comunei Homocea sunt conduse de 52 cadre didactice din care:
• 7 educatoare
• 20 învăţători
• 25 profesori
Colectivul de cadre didactice este eterogen din punct de vedere al vârstei. Media de vârstă este de 40 ani.
Personalul didcatic auxiliar are în componenţă un secretar şef, un administrator financiar, un administrator de patrimoniu, un mediator școlar şi bibliotecar cu ½ normă.
Personalul de întreţinere şi pază are în componenţă 2 muncitori, 8 îngrijitori şi un paznic de noapte.