Scoala Gimnaziala Homocea
Homocea, Vrancea

Prezentare

Şcoala Gimnazială Homocea este unitate cu personalitate juridică şi are ca structuri:
– Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Homocea
– Grădiniţa cu Program Normal Costișa
– Grădiniţa cu Program Normal Lespezi
– Școala Primară Costișa
– Școala Gimnazială Lespezi

– Școala Gimnazială Homocea

Scurt istoric al şcolii
Prima şcoală primară a funcţionat în satul Homocea din anul 1901.
Din anul 1905 a avut clădire proprie, construită din cărămidă arsă, tot atunci ridicându-se şi clădirea primăriei şi biserica.
Din arhiva şcolii reiese că în anul 1956 funcţionau 2 clase primare.
În anul 1961 s-a înfiinţat Şcoala Generală de 7 ani care avea un corp de clădire din paiantă. Aici funcţionau 2 clase de a V-a, 1 clasă de a VI-a , 1 clasă de a VII-a.
În anul 1970 s-a dat în folosinţă noua clădire a şcolii şi este amplasată în centrul civic al localităţii. Are un local cu parter plus etaj şi o anexă cu şase săli de clasă, construită cu fonduri de la Banca Mondială în anul 2004. Şcoala dispune de apă curentă şi încălzire centrală.
Populaţia şcolară a crescut de la an la an, în prezent fiind înscrişi 927 elevi/copii din care:
• 155 copii învăţământ preşcolar
• 417 elevi învăţământ primar
• 355 elevi învăţământ gimnazial