Scoala Gimnaziala nr. 5 Alexandria
Alexandria, Teleorman

Proiecte educaţionale

PROIECT ERASMUS+

 

ERASMUS+  Apel de selecție a profesorilor  si elevilor participanți în echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar, în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul ”Schools Coding Robot Meeting”, Număr de referință 2018-1-TR01-KA229-058672_3 care va fi derulat de Scoala Gimnaziala Nr.5, Alexandria, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 iunie 2020 , finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2 – şi derulat de Scoala Gimnaziala Nr.5, în calitate de partener, alături de alte trei instituţii şcolare din Turcia (coordonator proiect), Polonia si Grecia.

 

Proiectul  implică 3 dimensiuni esențiale – culturală, educațională și profesională:

- Se adresează unui grup țintă de elevi cu vârste cuprinse între 10-14 ani și profesorilor din ariile curriculare STEM.

- Scopul proiectului : realizarea unui cerc de inițiere în programare, precum și motivarea și conștientizarea elevilor asupra beneficiilor învățării limbajelor de programare. Împreună, vom învăța cum conceptul de "codificare" dezvoltă gândirea computațională, atât a elevilor cât și a profesorilor.

- Cei 20 de elevi implicați în acest proiect își vor îmbunătăți competențele "Soft skills" - competențe personale și sociale precum gândirea analitică, munca în echipă și creativitatea. Având în vedere experiența relevantă a școlilor partenere, putem spune că partenerii au diverse studii si expertize în tematica proiectului: "Lego Mindstroms" în Grecia, "Scratch, S4A, Arduino" în România, "Scratch and Baldie" în Polonia, "SmallBasic, MakeBlock" în Turcia.

- Pe lângă îmbunătățirea predării STEM, programare și proiectare a roboților, proiectul va aduce contribuții importante în domenii precum dezvoltarea competențelor lingvistice, interculturale prin participarea la toate activitățile planificate.

 

 Rezultate ale proiectului:

 – o clasă virtuală pe platforma code.org unde elevii vor pune bazele programării cu ajutorul a diverse programe cum ar fi : Scratch, Arduino, Lego Mindstroms, S4A, SmallBasic, MakeBlock.

 -dezvoltarea de roboți, cu care vor putea participa la concursul "Programare și robotică internațională" ce va avea loc în Grecia la finalul proiectului.

 – 1 set de documente de management – metodologie pentru selectarea participanților, planuri de diseminare și sustenabilitate, planul de comunicare și cooperare, strategia de gestionare a riscurilor, planul de evaluare și monitorizare, rapoartele de gestionare transmise o dată la trei luni coordonatorului; 1 raport  intermediar și 1 raport final.

 – 1 site web (creat și actualizat de Turcia) la începutul proiectului și actualizat lunar;

 – 1 spațiu e-Twinning (gestionat de România);

 – 1 grup FB pentru schimbul de informații între echipele participante la proiect;

 – broșuri, postere, tutoriale, PPT, ateliere;

 – articole, prezentări, materiale de diseminare – fiecare țară are un dosar de diseminare a materialelor locale.

 Produsul final al proiectului constă în realizarea unei broșuri -"Utilizarea instrumentelor digitale în educație" .

 ,,School Coding Robot Meeting ” este un proiect despre schimbul de idei și crearea de provocări în ceea ce privește proiectarea și construirea structurilor robotice, crearea de algoritmi, programarea comportamentelor robotice și implementarea elementelor STEM, cum ar fi fizica, matematica și codarea. Instrumentul nostru de bază în acest scop este Robotica Educațională.