Scoala Gimnaziala Solont
Solont , Bacau

Dotări

1. Personal didactic calificat în proporţie de 100%

2. Relaţiile profesor-elev sunt relaţii de  parteneriat şi colaborare în interesul ambelor părţi;

3. Interesul cadrelor didactice pentru autoperfecţionare ( participarea la activităţi metodice,  înscrierea şi susţinerea gradelor didactice, perfecţionare continuă);

4. Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 9 comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora.

5. Ameliorarea relaţiei profesor-elev .

6. Există interes şi aplecare spre stimularea talentului creativ al elevilor şcolii.

7. Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare, încălzire centrală, grup sanitar  cu apă curentă la Şcoala Solonţ.

8. Existenţa unui laborator AEL.

9. Existenţa unei biblioteci şcolare al cărei fond de carte s-a îmbogăţit prin PIR.şi cu achiziţii prin fonduri guvernamentale.

10. Majoritatea membrilor colectivului manifestă disponibilitate în folosirea metodelor eficiente de predare,folosind metode activ-participative.

11.Participarea tuturor cadrelor didactice calificate la PIR , programul de mentorat;

12.Material didactic modern

13. Două cadre didactice din şcoală calificate prin Programul de reconversie  profesională PIR.

14. Conectarea şcolii I-VIII la reţeaua Internet, cu acces larg pentru cadrele didactice la acesta şi la mijloacele tehnice de multiplicare.

 

CORP A

 

clip_image003_400

- regim de înãlţime al clãdirilor P+1;

- materiale de construcţie utilizate şi perioada de construire . cãrãmidã, 1977;

- starea fizicã a construcţiilor, funcţie de normativele antiseismice în vigoare;

- suprafaţa construitã . 521 mp;

- numãr de clase . 8;

 

CORP  B.

 

clip_image006

- regim de înălţime P

- materiale de construcţie  utilizate  perioada de construire . cãrãmidã, 1962;

- starea fizicã a construcţiilor, funcţie de normativele antiseismice în vigoare;

- suprafaţa construitã - 400 mp.;

- numãr de clase . 5;

 

CORP C

clip_image007_400

 

- regim de înãlţime al clãdirilor P;

- materiale de construcţie utilizate şi perioada de construire . cãrãmidã, 1912;

- starea fizicã a construcţiilor, funcţie de normativele antiseismice în vigoare;

- suprafaţa construitã . 300mp;

- numãr de clase . 5;

 

 

CORP D

clip_image008_400

- regim de înãlţime al clãdirilor P;

- materiale de construcţie utilizate şi perioada de construire . cãrãmidã, 1918;

starea fizicã a construcţiilor, funcţie de normativele antiseismice în vigoare;

- suprafaţa construitã - 100 mp.;

  • - numãr de clase . 3 asigurând spaţiul neesar desfăşurării activităţii învăţământului preprimar;

 

CORP E

clip_image009_400

- regim de înãlţime al clãdirilor P;

- materiale de construcţie utilizate şi perioada de construire . cãrãmidã, 1937, reconstruit-1997;

- starea fizicã a construcţiilor, funcţie de normativele antiseismice în vigoare;

- suprafaţa construitã . 150mp;

- numãr de clase - 2 (laborator informatică + bibliotecã);