Scoala Gimnaziala Solont
Solont , Bacau

Regulament

 1.Elevii participă la lecţii,activităţi şcolare şi extraşcolare organizate în şcoală.

     2.Sunt prezenţi în clasă cu 10minute înainte de începerea cursurilor şi înainte de venirea profesorului/învăţătorului.

     3.Ţinuta elevilor este decentă: sacou, vestă, fustă, pantalon de culoare închisă.

     4.Elevii folosesc pentru accesul în şcoală intrarea destinată lor, precum şi holurile şi scara lor.

     5.Elevii nu au acces în cancelaria profesorilor, orice comunicare cu cadrele didactice se va desfăşura prin intermediul elevului de serviciu.

     6.Este interzisă posesiunea de ţigări, băuturi alcoolice, droguri şi armament cu glonţ sau gaze, precum şi a obiectelor tăioase care pot produce leziuni.

     7.Elevii nu vor acţiona instalaţiile electrice şi de încălzire ale şcolii.

     8.Elevii nu vor folosi chibrituri, brichete sau alte surse de foc pentru a evita producerea de incendii -petarde,pocnitori.

     9.Elevii vor adopta, faţă de ceilalţi colegi, atitudine tolerantă, prietenoasă.

     10.Este interzisă orice atitudine agresivă sau manifestare violentă, agresivitate în limbaj.

     11.Elevii vor folosi civilizat grupurile sanitare.

     12.Faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ al şcolii, elevii vor manifesta respect.

     13.Elevii nu vor murdări sau distruge bunurile, materialele din dotarea şcolii, orice degradare a acestora va fi imputată familiilor lor.

     14.Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţămant plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

     15.În cazul în care elevul vinovat nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei şi implicit a dirigintelui / înv.

     16.Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.

     17.Elevilor le este interzis să distrugă documentele şcolare,precum:cataloage, carnete de elev,foi matricole.

     18.Elevilor le este interzis să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţămant sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.

     19.Elevilor le este interzis să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţămant.

     20.Elevilor le este interzis să posede şi să difuzeze materiale cu caracter pornografic sau obscen.

     21.Elevii nu au voie să circule pe stradă neînsoţiţi de părinţi după ora 19-în sezonul rece şi ora 21-în sezonul cald.

     22.Elevii nu au voie să frecventeze discotecile şi barurile.

     23.Pentru abateri de la prezentul regulament,pot fi aplicate pedepse şi sancţiuni:

                 a-mustrare, din partea cadrelor didactice şi  a conducerii şcolii;

                 b-mustrare scrisă, adresată familiei de către învăţător/diriginte sau conducerea şcolii;

                 c-scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei;

                 d-retragerea temporară a bursei;

                 e-mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

                 f-eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5zile;

                 g-la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu un punct;

     24. Elevii nu au voie să intre în şcoală cu telefoane mobile sau camere de filmat.