Scoala Gimnaziala Saulesti
Saulesti, Gorj

Dotări

Şcoala este formată din 2 corpuri de clădire. Are 9 săli de clasă, laborator informatică,cancelaria, cabinetul directorului şi biblioteca.
Încălzirea localului se face prin intermediul centralelor cu combustibil solid (lemne). În incinta şcolii se află grupuri sociale moderne atât pentru elevi cât şi pentru profesori.
Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou primit de la Guvernul României prin fonduri de la Banca Mondială (trei săli de clasă). Prin acelaşi program de relansare a învăţământului rural, laboratoarele de fizică-chimie şi biologie au fost dotate, în ultimii ani, cu materiale didactice moderne (microscoape, modul optic, planşe plastic etc.).
Toate materialele primite împreună cu cele din autodotare au făcut orele mai atractive pentru elevi.
Biblioteca are un număr de 6213 volume, în ultimul timp primindu-se un număr de 576 cărţi noi – în valoare de 11.265.290 lei.
Şcoala are în dotare un copiator un laborator informatică cu zece calculatoare legate la internet, 4 imprimante, 2 laptopuri, un televizor, 2 camere foto, 2 retroproiectoare .
Şcoala are o curte mare, mult spaţiu de joacă pentru copii, intrarea în curtea şcolii fiind plantată cu pomi şi flori. Terenul de sport se află lângă şcoală. Ambianţa în şcoală este una favorabilă desfăşurării demersului pedagogic existând relaţii de colaborare atât între cadrele didactice, cât şi între acestea şi comunitatea locală.