Gradinita cu program prelungit "Napsugar" Sfantu Gheorghe
Sfantu Gheorghe, Covasna

Prezentare

           K ö s z ö n t ő

   

     

            Ön most a Napsugár Napköziotthon bemutatkozó sorait olvassa.Minden kedves érdeklődőt szeretettel köszöntök.

 

               Bemutatkozás

 

 

 Óvodánk 1979-ben épült,Állomásnegyed lakótelepi intézmény,akkori nevén 9-es számú Napköziotthon .

   Mostani nevét 2oo2 június 1. rendezett névadóün nepségen nyerte el. 2oo4-ben az integráció kapcsán intézményünkhöz csatolták a 6-os számú óvodát is .

  Azóta a két óvoda egyként működik.Természetesen mindkét intézménynek megvan a saját arculata,peda    gógiai múltja.

    A legfőbb közös vonás azonban a milliónyi közt,hogy  a gyerekeink kiegyensúlyozott,harmónikus fejlődéséhez

  ,személyiségük kibontakozásához szükséges legopti málisabb személyi és tárgyi feltételeket megterem tette,megteremti és mindkét intézmény arra törekszik hogy az elkövetkezőkben is  e célt megvalósitsa.

  A napköziotthonunkban két nyelven folyik az oktatás :román és magyar nyelven.5 magyar csoport van és 3 román csoportunk,amelyből 1-1 step by step programmal működik,termeink szépek,tarkitva és harmónikussá téve sok -sok növénnyel,tágasak és világosak.A csoportszobák jól felszereltek megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, gyermekkönyvvel, természetsarokkal rendelkeznek.Rendelkezünk jól felszerelt logopédiai kabinettel ,ami lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre.

Óvodaudvarunk korszerű, esztétikus játékokkal felszerelt, a mobil eszközök ( labdák, homokozó játékok) is óvodásaink rendelkezésére állnak.

 

 Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a játékot helyezzük minden elé, megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk e tevékenységi formának. A foglalkozások /kötelező és kötetlenek/ a gyermekek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységek

A szokásos foglalkozásokon túl a szülők igényeinek kielégítésére havonta zenekaros táncházat tartunk, a nagyobbaknak úszásoktatást biztosítunk, néptánc foglalkozást, judo foglalkozást szervezünk. Részt veszünk a városban az óvodások részére szervezet rendezvényeken, bábelőadásokat hívunk, illetve előadásokra mennek óvodásaink.

     Sajátosságunk ,egyéni  arculatunk ,hogy a hagyományőrzésre különös hangsúlyt fektetünk 

    A gyermekek nevelésébe beépítjük mindazon értékeket, amelyet a környezet megőrzött, vagy az óvodások számára megőrzésre érdemesnek tart.  

Az óvodába lépés első pillanatától – a nevelés szerves részeként – megteremtjük azt a miliőt, amelyben jelen van a hagyományápolás. Ismerik az adott nemzetiség jellegzetes ruhadarabjait, alkalmanként használják játékukban (kötény, kalap, bő szoknya). Így a modern világgal ötvöződve tovább él a nemzetiségi gyökér, s azt a mai gyerekek is megismerhetik. Fontos értékhordozó az óvodánkban a nemzetiségi néptánc tanítás. Heti rendszerességgel a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva tartjuk a foglalkozásokat.

Kiemelt  hangsúlyt  fektetünk  a  környezetvédelemre  

A környezet szeretetére is figyelünk, szűkebb és tágabb környezetünk megismerésére, a természet tiszteletére, 

csodálatára. Rendkívül fontosnak tartjuk a természetvédő emberi tulajdonságok megalapozását, 

Az ezzel kapcsolatos viselkedésmód, szemlélet, értékrend kialakítását. 

Minderre  módunk  van  szépen  gondozott,  jól  felszerelt  udvarunkban  is,  ahol  sok  lehetőség 

adódik minden évszakban a növények, bogarak, a természet változásainak megfigyelésére. 

 Az  udvarban  elhelyezett  mászókák,  hinták,  különböző  mozgásos  tevékenységre  alkalmas 

eszközök gyermekeink  mozgásának  fejlesztését, az egészséges életmódra nevelést szolgálják. 

Ezek legtöbbje fából készült, és a természet közelségét sugallja gyermekeinknek. 

Sajátos   arculatunk   érdekében   olyan   pedagógiai   programot   alakítottunk   ki,   ami   a 

 hagyományőrzésre,környezetismeretre, valamint az egyéni képességfejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

        

    Az óvónő és a család szoros együttműködésben munkálkodik a gyermek testi igényeinek megfelelő kielégítésén, az érzelmi biztonság kialakításán, mely az egészséges intellektuális érés előfeltétele.

 

                  „Csináljon bármit, ami nyitogatja 

                  szemét, eszét, szaporítja tapasztalatait. 

                    Ő azt hiszi: csak játszik. 

                   De mi már tudjuk, mire megy a játék. 

                  Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, 

                  Eleven eszű és tevékeny ember válljék belőle.” 

                  /Varga Domokos/